Log In

Komunikat Ministerstwa Energii ws. KWK „Krupiński”

– Nasze działania restrukturyzacyjne w górnictwie mają na celu całościową poprawę sytuacji w sektorze. Chcemy przywrócić jego rentowność i zapewnić mu perspektywy rozwoju – komentuje minister energii Krzysztof Tchórzewski decyzję Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JSW ws. KWK Krupiński z 1 grudnia br.

Podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JSW 1 grudnia 2016 r. Minister Energii, reprezentujący Skarb Państwa oddał głos „za” przekazaniem KWK „Krupiński” do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.  –  Trudne decyzje – takie jak dzisiejsza – mają przyczynić się rozwoju górnictwa i całego Śląska i do zapewnienia stabilnego zatrudnienia górnikom. Chcę również po raz kolejny zapewnić, że w wyniku podejmowanych przez nas działań żaden górnik nie straci pracy – podkreśla minister Tchórzewski.

Minister Energii przy podejmowaniu decyzji wziął również pod uwagę informacje zawarte w raporcie Domu Maklerskiego PKO BP z dnia 23 listopada br. Jednocześnie z uzyskanej od Banku PKO BP SA.  w toku wyjaśnień informacji wynika, iż bank podtrzymał stanowisko o konieczności wdrożenia przez GK JSW wszystkich warunków uzgodnionej i zawartej z obligatariuszami umowy restrukturyzacyjnej. Zasadniczym elementem tej umowy jest przekazanie nierentownych aktywów wydobywczych do SRK.

Decyzja o przeniesieniu KWK „Krupiński” do SRK S.A. była przedmiotem wielu wcześniejszych dyskusji Zarządu JSW S.A. z udziałem strony społecznej oraz Kierownictwa Ministerstwa Energii.

Sytuacja Jastrzębskiej Spółki Węglowej  w ostatnim czasie stopniowo poprawia się. Należy jednak zachować dyscyplinę w kontekście realizacji działań restrukturyzacyjnych, które pozwolą na zwiększenie płynności finansowej i stworzenie warunków do osiągnięcia stałej rentowności Spółki.

Tagged under

Nie znaleziono powiązanych artykułów.

Warsaw

Banner 468 x 60 px