Log In

40 mln zł unijnego wsparcia dla Taurona Dystrybucji

Tauron Dystrybucja (TD) otrzyma dofinansowanie na przebudowę i budowę sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia, umożliwiającą przyłączanie odnawialnych źródeł energii. To już kolejny projekt spółki realizowany przy wsparciu finansowym UE. Spółka zrealizuje 47 zadań inwestycyjnych o łącznej wartości 51 mln zł – planowane jest wybudowanie ponad 45 km nowych i zmodernizowanie ponad 112 km istniejących linii niskiego i średniego oraz wzniesienie 5 stacji transformatorowych.

Na etapie podpisywania jest jeszcze jedna umowa o dofinansowanie projektu inwestycyjnego o wartości 7,9 mln zł, na mocy której przyznana zostanie dotacja w wysokości 4,8 mln zł. Za te pieniądze powstanie rozdzielnia sieciowa 20 kV oraz wybudowanych zostanie 14,3 km linii kablowych średniego napięcia. Wszystkie inwestycje mają zostać zakończone do pierwszej połowy 2019 r.

Dla klientów spółki oznacza to zwiększenie możliwości przyłączania mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej, które do produkcji energii elektrycznej wykorzystują odnawialne źródła energii.

– W 2015 r. przyłączyliśmy do naszej sieci dystrybucyjnej 900 nowych mikroinstalacji, rok później już 3700. W województwie dolnośląskim było to odpowiednio 100 i 550 przyłączeń. Te dane jasno pokazują, że coraz większa liczba naszych klientów jest zainteresowana czerpaniem energii z odnawialnych źródeł. Te 39,5 mln zł dofinansowania, które otrzymamy z Unii Europejskiej na modernizację sieci średniego i niskiego napięcia, pozwoli na zwiększenie zdolności przyłączeniowej sieci elektroenergetycznej dla nowych instalacji OZE – wyjaśnia Izabela Gajecka, kierownik Biura Zarządzania Inwestycjami w TD.

Wcześniej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 spółka zbudowała m.in. infrastrukturę umożliwiającą odbiór energii z farm wiatrowych Łukaszów i Modlikowice. Ta inwestycja kosztowała 16,9 mln zł, z czego 7,6 mln zł pochodziło z funduszy unijnych.

Źródło: Portal górniczy

Warsaw

Banner 468 x 60 px