Log In

Zespół Górnictwa i Energii: o smogu i efektywności energetycznej

Kolejna burzliwa dyskusja o smogu i metodach walki z nim, uwagi do nowej ustawy o efektywności energetycznej – to tematy pierwszego z dwóch posiedzeń Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii pod przewodnictwem posła Ireneusza Zyski (koło Wolni i Solidarni), które odbyły w ostatnim tygodniu stycznia.

Na środowym (25 stycznia) posiedzeniu mieliśmy poznać szczegóły programu „Czyste powietrze”, opracowanego przez Departament Innowacji Ministerstwa Rozwoju. Niestety, nikt z resortu Rozwoju nie odwiedził zgromadzonych w Sejmie parlamentarzystów, przedstawicieli spółek i ekspertów. Być może po niedawnej, bardzo ostrej dyskusji na ostatnim w 2016 r. posiedzeniu Zespołu, w której w związku z nowym rozporządzeniem o wymogach dla kotłów na węgiel gromami w minister Jadwigę Emilewicz ciskali w zasadzie przedstawiciele wszystkich opcji politycznych i pozostali goście, tym razem MR postanowił uniknąć konfrontacji.

Zamiast tego mieliśmy okazję wysłuchać trzech prezentacji. W pierwszej, Robert Kojer zaproponował przestawienie się odbiorców detalicznych z pieców węglowych na ogrzewanie elektryczne, bardzo popularne np. we Francji. Jego zdaniem, takie rozwiązanie nie uderzyłoby w rodzime górnictwo, a dodatkowo zminimalizowało problem niskiej emisji. Niestety Kojer zapomniał dodać, że ogrzewanie elektryczne jest ok. 3 razy droższe od węglowego.

Nieco bardziej wyważone były propozycje dra Bartłomieja Iglińskiego z Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ale nie dowiedzieliśmy się niczego nowego: sugerował m.in. rozwój sieci ciepłowniczej w miastach i wprowadzenie zakazu spalania śmieci. Dodatkowo, w walce z emisjami z transportu, dr Igliński zaproponował darmową komunikację miejską (jako alternatywę dla transportu indywidualnego, suma summarum bardziej emisyjnego) dla dzieci i młodzieży, umknął mu chyba jednak fakt, że co do zasady dzieci i młodzież nie mogą w Polsce prowadzić samochodów…

Zdecydowanie najciekawsza była prezentacja dra inż. Andrzeja Krupy z Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, który przedstawił możliwości elektrofiltru, który zamontowany w kotle na węgiel (zarówno nowym, jak i starym, pozaklasowym) drastycznie obniża emisję pyłów, CO oraz benzoalfapirenu. Przy okazji wymaga niewielkich nakładów inwestycyjnych (2000 zł) a użytkownik ponosi niskie koszty eksploatacyjne (w porównaniu z ogrzewaniem gazowym).

W kolejnej części Michał Suska, przedstawiciel firmy Energomix, zaprezentował problematykę wynikającą z nowej ustawy o efektywności energetycznej z maja 2016 r., która wprowadza obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego dla dużych przedsiębiorstw do końca września br. Audyt ma być przeprowadzony na podstawie reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii i powinien zawierać szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90 proc. całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo.

Liczba przedsiębiorstw objętych obowiązkiem według Urzędu Regulacji Energetyki to aż 5 tys. podmiotów. Zakres audytu wymaga wiedzy i doświadczenia w wielu obszarach gospodarki energochłonnej w przedsiębiorstwach. Ograniczona liczba specjalistów z różnych dziedzin (dużych firm zajmujących się tą tematyką jest w Polsce nie więcej niż 10) stawia pod znakiem zapytania możliwości wykonania rzetelnego audytu energetycznego wszystkich przedsiębiorstw objętych obowiązkiem. Dodatkowo, czaso- i pracochłonność audytu rodzi obawy, że część firm zwyczajnie nie zdąży wykonać pełnego audytu w czasie wyznaczonym przez ustawę.

W związku z tym, że dyskusja o smogu zajęła ponad 3/4 czasu posiedzenia, a pod drzwiami sali w której się odbywało czekali już posłowie z Komisji Spraw Zagranicznych, nie udało się porozmawiać dłużej o audytach. Poseł Zyska zauważył, że temat jest na tyle istotny dla polskiej gospodarki, że chciałby do niego jeszcze wrócić, być może już na początku wiosny.

 Program eliminacji smogu Andrzej Krupa

 Audyt energetyczny przedsiębiorstwa M.Suska, D.Salamądry

 PZGiE Smog propozycja rozwiązań Robert Kojer

 Smog w Polsce poszukiwanie rozwiązań D.Igliński

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px