Log In

PGNiG rozpoczęło eksploatację na złożu Gina Krog

– Rozpoczęcie produkcji na Gina Krog to bardzo dobra wiadomość nie tylko dla PGNiG, ale dla całej polskiej branży gazowniczej. Wysoka produktywnoś tej koncesji będzie miała istotny wpływ na wolumen naszego wydobycia na Norweskim Szelfie Kontynentalnym w 2017 roku – powiedział prezes PGNiG Piotr Woźniak.

– Uruchomienie złoża to także kolejny krok do systematycznego podnoszenia poziomu naszego wydobycia w Norwegii – zakładamy, że od 2022 r. będziemy w stanie, za pośrednictwem połączenia z Norwegii poprzez Danię do Polski, dostarczać do kraju rocznie około 2,5 mld m3 własnego gazu – dodał Woźniak.

Odkryte w 1974 r. Gina Krog początkowo oceniane było jako małe złoże gazowe. Dopiero w 2007 r. okazało się, że jest ono zasobne także w duże ilości ropy naftowej. Udziały w złożu PGNiG Upstream Norway nabyła w 2014 roku. Operatorem koncesji jest Statoil Petroleum AS, który posiada 58.7 proc. udziałów. Pozostałymi konsorcjantami są: Total E&P Norge AS (15 proc.), KUFPEC Norway AS (15 proc.)  i Aker BP ASA (3,3 proc.)

Jednym z ważniejszych elementów Strategii GK PGNiG na lata 2017-2022 jest rozwój zagranicznej działalności upstream. Naturalnym kierunkiem inwestycyjnym Grupy jest rynek norweski, gdzie PGNiG posiada już duże doświadczenie związane  z eksploatacją złóż ropy i gazu. Norweski Szelf Kontynentalny uznaje się za obszar
o perspektywicznych zasobach. Tamtejsze projekty charakteryzują się wysokim poziomem rentowności i niskim ryzykiem. Zarówno obecne, jak i przyszłe inwestycje
w tym regionie będą tworzyć bazę dla przyszłych dostaw gazu do Polski.

Do roku 2022 operatorzy systemów przesyłowych w Norwegii, Danii i Polsce zbudują system gazociągów nazywany Korytarzem Norweskim – BalticPipe zapewniający możliwość bezpośredniego sprowadzenia gazu z Norwegii do Polski. Grupa PGNiG jest zaangażowana w działania, których celem jest sprowadzenie gazu wydobywanego w Norwegii do Polski nowym połączeniem.

PGNiG rozpoczęło działalność w Norwegii w 2007 r., po nabyciu od ExxonMobil udziałów w złożu Skarv. Uruchomienie wydobycia nastąpiło w 2012 r. i od tego czasu projekt ten znacząco wpływa na wyniki finansowe segmentu upstream. Przewidywana wielkość produkcji ze złóż norweskich w 2017 r. to 571 tys. ton ekwiwalentu ropy naftowej i 0.5 mld m3 gazu ziemnego. Obecnie zaangażowanie PGNiG na Norweskim Szelfie Kontynentalnym obejmuje 18 koncesji. Grupa posiada udziały w pięciu złożach ropy naftowej i gazu ziemnego (Skarv, Vilje, Morvin, Vale, Gina Krog), a wielkość jej zasobów w Norwegii to 78 mln boe (wg stanu na 1 stycznia 2017 r.) Działalność poszukiwawcza prowadzona jest w ramach dziewięciu koncesji, z czego w wypadku dwóch PGNiG pełni funkcję operatora. Spółka zamierza wziąć udział w kolejnych rundach koncesyjnych.

Źródło: Portal górniczy

Autor: MD

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px