Log In

Tauron dostarczy energię za ponad 60 mln zł dla administracji publicznej

Tauron wygrał przetarg publiczny na dostawę energii elektrycznej dla ponad 100 jednostek administracji państwowej. W ciągu dwóch lat dostarczy do obiektów należących m.in. do ministerstw oraz centralnych urzędów 226 818 MWh energii elektrycznej.
W przetargu startowało 5 firm. Najkorzystniejszą ofertę o wartości 60 121 592,69 zł, złożył Tauron Sprzedaż. To kolejna wygrana spółki w istotnym przetargu publicznym na zakup energii elektrycznej.

– Konsekwentnie realizujemy nasze cele. Tak jak zapowiadaliśmy na początku roku, naszym celem jest wzrost wolumenu sprzedanej energii poprzez poszerzenie oferty i rozwijanie usług dodatkowych. Wygrany przetarg to potwierdzenie tej zapowiedzi i cieszę się, że oferta naszej firmy została obdarzona zaufaniem, a konkurencyjność naszego produktu została pozytywnie oceniona. To kolejny krok w budowie naszego portfolia klientów, a także duże wejście z produktami i usługami w skali kraju. Mimo wszystko ten sukces nie zwalnia nas z dalszych usilnych działań w kierunku budowania oferty nowoczesnego i konkurencyjnego dostawcy energii – mówi Filip Grzegorczyk prezes zarządu Taurona.

Dzięki wygraniu tego przetargu od października 2017 do września 2019 roku Tauron będzie sprzedawał energię elektryczną do obiektów administracji rządowej zlokalizowanych w całej Polsce. Są to m.in. ministerstwa, urzędy wojewódzkie i prokuratury, a także obiekty Komendy Głównej Policji, Archiwum Państwowego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przetarg dotyczył 1 376 punktów poboru energii elektrycznej. Organizatorem postępowania było Centrum Obsługi Administracji Rządowej.

– Kontraktowanie energii w przetargach odgrywa dużą rolę w działalności biznesowej Taurona. Z roku na rok rośnie liczba pozyskanych klientów publicznych. Daje to pozytywną perspektywę co do realizacji ambitnych planów sprzedażowych Taurona – podkreśla Kamil Kamiński, wiceprezes zarządu Taurona.

W 2016 r. Tauron brał udział w 1 236 postępowaniach publicznych, co stanowi największą ilość złożonych ofert na tle konkurencji. Spółka uzyskała również najwyższy odsetek wygranych przetargów. Od stycznia do maja 2017 r. spółka obsłużyła ponad 200 postępowań i ponownie jest liderem w ilości wygranych przetargów ogłaszanych przez klientów publicznych.

Jesienią ubiegłego roku grupa Tauron wygrała postępowania na dostawę energii elektrycznej ogłoszone m.in. przez grupy zakupowe z Lubina, Olsztyna i Szczecina. Natomiast we wrześniu zeszłego roku Tauron wygrał największy przetarg na dostawę energii elektrycznej w Polsce, ogłoszony wspólnie przez 30 samorządów i 31 jednostek samorządowych z woj. śląskiego. Spółka otrzyma 230 mln zł za dostarczone im 903 GWh energii elektrycznej w latach 2017-18.

Z reguły właśnie jesienią większość samorządów ogłasza postępowania publiczne na dostawę energii elektrycznej. O wygraną w tych przetargach konkuruje wiele firm, ponieważ samorządy łączą się w coraz większe grupy zakupowe i zamawiają bardzo duże wolumeny energii. Coraz częściej grupy zakupowe stosują w postępowaniach pozacenowe kryteria wyboru i oceny oferty, jak np. odpowiedni procentowy udział w dostawach energii z odnawialnych źródeł.

Również jesienią ubiegłego roku grupa Tauron wygrała przetarg, w wyniku którego zawarła z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi wartą ok. 283 mln zł umowę sprzedaży energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej w 2017 r.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px