Log In

Tauron: ponad miliard złotych zysku

Ponad 1 mld zł zysku netto osiągnęła Grupa Tauron po pierwszym półroczu – wynika zaraportu opublikowanego przez spółkę w czwartek (17 sierpnia).

EBITDA osiągnęła 2,09 mld zł (wzrost o 26 proc. rdr), a marża EBITDA wyniosła 23,9 proc.

– Największy wpływ na uzyskane wyniki miały segmenty: Dystrybucja (EBITDA 1 203 mln zł), Sprzedaż (EBITDA 545 mln zł) oraz Wytwarzanie (EBITDA 306 mln zł) – napisano. W komunikacie podkreślono też, że znacząca poprawa wyników nastąpiła ws egmencie Wydobycie – wzrost produkcji i sprzedaży węgla handlowego, odpowiednio o 34 proc. i 44,7 proc. rdr Produkcja energii elektrycznej wzrosła o 12 proc. rdr, a ciepła o 10 proc. rdr. Nakłady inwestycyjne ukształtowały się na poziomie 1 495 mln zł – największy capex zrealizowano w segmentach Wytwarzanie (814 mln zł), Dystrybucja (605 mln zł) i Wydobycie (56 mln zł).

– W I półroczu 2017 r. Grupa Tauron osiągnęła solidne wyniki finansowe i operacyjne. Nie byłoby to możliwe bez naszych konsekwentnych działań w różnych obszarach – optymalizujemy procesy zarządcze zachodzące w ramach Grupy, pilnujemy strony kosztowej, dbając jednocześnie o wspieranie innowacji oraz uatrakcyjnianie oferty produktowej dla naszych obecnych i przyszłych klientów. Wszystkie te elementy stanowią silną podstawę do dalszego rozwoju Grupy. Zgodnie z naszą strategią budujemy kulturę organizacyjną Grupy w taki sposób, aby w centrum naszych działań znajdował się klient i jego potrzeby – mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu Tauron Polska Energia.

Podkreśla, że szczególnie cieszy poprawa danych operacyjnych we wszystkich naszych segmentach biznesowych.

– Produkujemy i sprzedajemy coraz więcej węgla kamiennego, energii elektrycznej i ciepła. Te osiągnięcia, w połączeniu z korzystną koniunkturą gospodarczą i rosnącym popytem na energię, przekładają się na coraz lepsze wyniki Grupy – dodaje.

– W tym roku kontynuowaliśmy działania założone w naszej strategii finansowania – dzięki emisji 10-letnich euroobligacji o wartości 500 mln euro zdywersyfikowaliśmy strukturę zadłużenia, poszerzyliśmy bazę inwestorów i wydłużyliśmy okres zapadalności długu. Dodatkowo, dzięki emisji obligacji hybrydowych przeprowadzonej w grudniu ubiegłego roku, wskaźnik długu netto do EBITDA znajduje się na bezpiecznym poziomie 2,17x, czyli niższym niż w ubiegłym roku, mimo że wydatki na budowę bloku w Elektrowni Jaworzno wkraczają w decydującą fazę – wyjaśnia Marek Wadowski, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia ds. finansów.

Źródło: Portal górniczy

Autor: BAR

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px