Log In

Gaz: przy terminalu w Świnoujściu powinno przybyć drugie nabrzeże

Zarząd Gaz-Systemu, operatora polskiego systemu przesyłowego gazu zarekomendował przygotowanie rozbudowy terminalu LNG w Świnoujściu o drugie nabrzeże. Ma to pozwolić m.in. przeładunek LNG i bunkrowanie statków.

Jak poinformował we wtorek Gaz-System, w ramach tego projektu rozbudowy powstanie dodatkowe stanowisko załadunkowo-rozładunkowe dla statków oraz stanowisko załadunku bunkierek LNG. Decyzja została podjęta na podstawie wyników studium wykonalności, które zostało odebrane przez Gaz-System pod koniec sierpnia – podkreśliła spółka.

W ocenie prezesa Gaz-Systemu Tomasza Stępnia, to kolejny znaczący krok w rozwoju terminalu LNG w Świnoujściu.

– Cieszę się, że skutecznie wykorzystujemy potencjał skroplonego gazu ziemnego, rozwijając perspektywiczny rynek usług przeładunku LNG i bunkrowania statków – powiedział cytowany w komunikacie Stępień.

Według spółki, efektem rozbudowy będzie możliwość załadunku i rozładunku zbiornikowców małej i średniej skali, przeładunek LNG typu „transshipment” – ze statku przy nabrzeżu rozładunkowym na statek przy nabrzeżu przeładunkowym, załadunek jednostek bunkrujących LNG oraz bunkrowanie LNG.

– Projekt rozbudowy terminalu LNG w zakresie stanowiska załadunkowo-rozładunkowego dla statków oraz stanowiska załadunku bunkierek LNG jest częścią budowy tzw. Bramy Północnej. Wpisuje się również w Program Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dotyczący udrożnienia Odrzańskiej Drogi Wodnej i uczynienia jej w pełni żeglowną w najbliższych latach. Projekt jest także częścią planu działań w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich dla gazu (BEMIP) – powiedział dyrektor pionu rozwoju Gaz-Systemu, Paweł Jakubowski.

LNG jest na Bałtyku perspektywicznym paliwem dla jednostek morskich ze względu na tzw. dyrektywę siarkową, która od początku 2015 r. znacząco zaostrzyła normy paliwa dla jednostek pływających po Morzach Bałtyckim i Północnym.

Perspektywy ma także przeładunek LNG na mniejsze gazowce i transport skroplonego gazu do małych terminali, obsługujących lokalne sieci czy pobliski przemysł. Finowie uruchomili niedawno mały terminal w Pori, który dostarcza gazu okolicy, mogą też w nim bunkrować niewielkie statki. Dobiega końca budowa małego terminalu LNG Tornio Manga, a w dalszej kolejności podobny obiekt ma powstać w Raumie.

Szczególnie aktywni w tym obszarze są Litwini z terminalem w Kłajpedzie. Zaopatrują już w LNG za pomocą specjalnego statku niewielki terminal w Nynashamm w Szwecji. Koordynują też inicjatywę Blue Baltics, współfinansowaną z funduszy CEF (Connecting Europe Facility). Za ok. 50 mln euro (w tym ok. 15 mln z CEF) na Litwie, w Niemczech, Szwecji i Estonii ma powstać szereg obiektów infrastruktury LNG. Na przykład w Estonii planowane są instalacje bunkrowania w Tallinie, Parnu i kilku mniejszych portach. Mają być one jednocześnie źródłem CNG dla transportu publicznego.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px