Log In

Moc źródeł OZE we Francji zbliża się do 50 GW

Na koniec pierwszego półrocza 2017 roku moc zainstalowana w odnawialnych źródłach energii w Francji osiągnęła poziom prawie 46,9 MW – wynika z danych francuskiego operatora sieci przesyłowych firmy RTE.
Jak wskazują dane RTE w drugim kwartale 2017 roku przybyło we Francji 417 MW mocy w źródłach OZE. Z czego 200 MW stanowiły elektrownie wiatrowe, 194 MW – źródła solarne, 10 MW – elektrownie wodne, a 12 MW- bioelektrownie. W tym roku we Francji zainstalowana prawe 1 GW w źródłach OZE, a w ostatnich dwunastu miesiącach nieco ponad 2 GW.

Na koniec pierwszego półrocza 2017 roku moc źródeł OZE we Francji osiągnęła poziom prawie 46,9 GW, z czego 25,5 GW stanowiły elektrownie wodne, 12,3 GW – źródła wiatrowe, 7,1 GW – elektrownie słoneczne, a 1,9 GW – bioelektrownie. Przypominamy, że francuski plan transformacji energetycznej zakłada, że do końca 2018 roku moc źródeł OZE wzrośnie do poziomu ponad 52 GW, a na koniec 2023 roku będzie w przedziale pomiędzy 71, a 78 GW

W drugim kwartale 2017 roku OZE wytworzyły we Francji prawie 23,2 TWh energii elektrycznej, co dało im udział w zaspokojeniu zapotrzebowania na energię w kraju na poziomie 22,1 proc. Najwięcej energii pochodziło z hydroelektrowni – 13,8 TWh, źródła wiatrowe wyprodukowały – 4,4 TWh, elektrownie słoneczne 3,3 TWh, a źródła biomasowe – 1,7 TWh.

Na koniec ubiegłego roku moc zainstalowana we francuskim systemie elektroenergetycznym wynosiła około 130 GW, z czego nieco ponad 63 MW stanowiły elektrownie jądrowe, prawie 22 GW elektrownie bazujące na paliwach kopalnych, a 45,8 GW źródła OZE.

Źródła jądrowe wyprodukowały w 2016 roku 384 TWh energii elektrycznej, co stanowiło 72,3 proc. krajowej produkcji. W elektrowniach wykorzystujących paliwa kopalne wyprodukowano 45,9 TWh energii elektrycznej, co dało im 8,6 proc. udziału w produkcji, a w OZE – 101,4 TWh, (19,1 proc.)

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px