Log In

Spadła cena dla energetyki, wzrosła dla ciepłownictwa

W sierpniu br. cena węgla dostarczanego do energetyki była o 4 proc. niższa niż miesiąc wcześniej. Prawie o 6 proc wzrosła natomiast cena węgla dla ciepłownictwa – wskazują indeksy cenowe dla węgla kamiennego, publikowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP).

Katowicki oddział ARP, monitorujący sytuację w górnictwie węgla kamiennego, podał w poniedziałek (2 października) wartości, jakie osiągnęły w sierpniu dwa indeksy obrazujące sytuację na krajowym rynku węgla energetycznego. Indeks PSCMI1 (z ang. Polish Steam Coal Market Index) wyraża ceny węgla dla tzw. energetyki zawodowej i przemysłowej (do produkcji energii elektrycznej), natomiast indeks PSCMI2 – dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych (do wytwarzania ciepła). ARP oblicza miesięczne indeksy wspólnie z Towarową Giełdą Energii.

W sierpniu wartość indeksu dla rynku energii elektrycznej wyniosła 200,76 zł za tonę, co oznacza zauważalny spadek wobec wartości z lipca, która wyniosła 208,39 zł za tonę, i z czerwca, kiedy było to 208,45 zł.

W ujęciu obrazującym wartość energetyczną tego surowca również nastąpił spadek – w sierpniu gigadżul energii z węgla kosztował 9,22 zł wobec 9,33 zł w lipcu, 9,30 zł w czerwcu i 9,21 zł w maju.

Wartość, jaką energetyka i ciepłownictwo płacą za gigadżul energii uzyskanej z zakupionego węgla jest innym, obok cen za tonę, miernikiem sytuacji na rynku węgla energetycznego. W maju br. poziom 9 zł za gigadżul został przekroczony po raz pierwszy od grudnia 2015 r.; w ostatnich miesiącach wskaźnik ten był stale na poziomie 8,5-8,9 zł za gigadżul – maj był pod tym względem przełomowy, a w czerwcu i lipcu nastąpił dalszy, niewielki wzrost tego wskaźnika. W sierpniu po raz pierwszy od kilku miesięcy nastąpił spadek, choć nadal gigadżul energii wart jest ponad 9 zł.

Mimo sierpniowego spadku indeksu cen węgla energetycznego, w porównaniu z ceną z zeszłego roku wytwórcy energii elektrycznej muszą obecnie płacić za tonę węgla o 11,98 zł więcej niż w sierpniu 2016 r., co oznacza wzrost o 6,4 proc.

Natomiast wartość indeksu PSCMI2 dla ciepłowni i pozostałych odbiorców krajowych zwiększyła się w sierpniu, w odniesieniu do lipca, prawie o 6 proc., do 244,66 zł za tonę (10,36 zł za gigadżul), wobec 231,30 zł za tonę w lipcu (9,83 zł za gigadżul) oraz 223,54 zł za tonę w czerwcu (9,52 zł za gigadżul) i 232,42 zł w maju (9,86 zł za gigadżul). Przedstawiciele ARP zauważają, że w sierpniu wartość indeksu PSMCI przełamała w końcu barierę 10 zł za gigadżul wytworzonej z węgla energii, poprzednio osiągniętą w kwietniu br.

W swoim opracowaniu przedstawiciele ARP wskazują, że w sierpniu na polskim rynku węgla energetycznego już kolejny miesiąc utrzymywała się tendencja polegająca na tym, że indeks PSCMI1 dla energetyki zawodowej malał, a indeks PSCMI2 dla ciepłowni rósł. Sierpniowa cena węgla dla ciepłownictwa była aż o 27,4 proc. wyższa od ubiegłorocznej.

Indeksy tworzone wspólnie przez ARP i TGE bazują na danych miesięcznych ex-post i wyrażają cenę zbytu węgla kamiennego w jakości dostosowanej do potrzeb odbiorców. Wyrażona w indeksach wartość to cena węgla netto „na wagonie” w punkcie załadunku – bez uwzględnienia podatku akcyzowego, kosztów ubezpieczenia oraz kosztów dostawy.

Analiza indeksów w ciągu ostatnich miesięcy wskazuje, że choć ceny węgla energetycznego są wyraźnie wyższe niż przed rokiem, nadal daleko im do rekordowego poziomu z pierwszych miesięcy 2012 r., kiedy indeks obrazujący ceny węgla dla energetyki wynosił maksymalnie 283,61 zł, a dla ciepłownictwa 357,65 zł.

Źródło: Polska Agencja Prasowa

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px