Log In

Zużycie energii elektrycznej w Polsce we wrześniu wzrosło

Zużycie energii elektrycznej w Polsce we wrześniu wyniosło 13.564 GWh, co oznacza że wzrosło o 2,65 proc. rdr – wynika z danych PSE.
W okresie styczeń-wrzesień zużycie wyniosło 124.103 GWh, co oznacza wzrost o 2,41 proc. rdr. We wrześniu wyprodukowano w Polsce 13.257 GWh energii elektrycznej, tj. o 3,13 proc. więcej rdr. W okresie styczeń-wrzesień produkcja wyniosła 122.637 GWh, o 3,65 proc. więcej rdr.
Lp. Wyszczególnienie Wrzesień Narastająco
od stycznia do września
2016 r.
[GWh]
2017 r.
[GWh]
Dynamika
[(b-a)/a*100]
[%]
2016 r.
[GWh]
2017 r.
[GWh]
Dynamika
[(e-d)/d*100]
[%]
[a] [b] [c] [d] [e] [f]
1. Produkcja ogółem (1.1+1.2+1.3+1.4) 12 855 13 257 3,13 118 321 122 637 3,65
1.1 Elektrownie zawodowe 11 518 11 457 -0,53 103 473 105 935 2,38
1.1.1 El. zawodowe wodne 114 210 84,75 1 682 1 857 10,38
1.1.2 El. zawodowe cieplne 11 404 11 247 -1,38 101 790 104 078 2,25
1.1.2.1 na węglu kamiennym 6 401 6 408 0,11 59 427 59 437 0,02
1.1.2.2 na węglu brunatnym 4 496 4 275 -4,91 38 159 39 860 4,46
1.1.2.3 gazowe 508 564 11,18 4 205 4 781 13,72
1.2 El. inne odnawialne 12 12 0 109 113 3,38
1.3 El. wiatrowe 594 1 054 77,52 7 513 9 227 22,82
1.4 Elektrownie przemysłowe 732 735 0,39 7 227 7 362 1,87
2. Saldo wymiany zagranicznej 358 307 -14,37 2 857 1 466 -48,69
3. Krajowe zużycie energii elektrycznej 13 214 13 564 2,65 121 179 124 103 2,41
Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px