Log In

PGE EO ogłosiła przetarg na budowę trzech farm wiatrowych

PGE Energia Odnawialna ogłosiła w ubiegły piątek postępowanie przetargowe na budowę trzech farm wiatrowych o łącznej mocy 90 MW.
Postępowanie dotyczy zaprojektowania i budowy trzech farm wiatrowych wchodzących w skład projektu Klaster o mocy 90MW wraz z wyprowadzeniem mocy do sieci elektroenergetycznej.

W ramach przedsięwzięcia mają powstać famy wiatrowe Starza o mocy 44 MW, Rybice – 22 MW i Karnice II- 24 MW wchodzących w skład projektu Klaster o łącznej mocy 90 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyprowadzeniem mocy, tj. liniami kablowymi SN z towarzyszącą siecią teletechniczną i abonenckimi stacjami transformatorowymi SN/110kV w lokalizacji Rybice i Skrobotowo.

PGE EO ma już projekty budowlane oraz ostateczne pozwolenia na budowę dla wszystkich trzech farm, ale w związku z koniecznością dostosowania rozwiązań projektowych do wybranego w postępowaniu przetargowym typu turbiny, spółka prowadzi prace projektowe mające na celu zmianę otrzymanych decyzji pozwolenia na budowę w zakresie zwiększenia gabarytów turbiny i sposobu ich posadowienia.

Spółka zapowiada, że zaprosi do składania ofert wstępnych nie więcej niż pięciu wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. Termin składania wniosków o udział w postępowaniu upływa z dniem 14 listopada 2017 r.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px