Log In

Ustawa o elektromobilności trafiła pod obrady rządu

Ministerstwo Energii przekazało pod obrady Rady Ministrów projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Resort chce, aby przyjęto ją w trybie pilnym.

Resort zwrócił się prośbą o rozpatrzenie projektu na najbliższym posiedzeniu rządu, powołując się prowadzone przez Komisję Europejską postępowanie w sprawie braku implementacji przez Polskę Dyrektywy 2014/94/UE oraz skargę w tej sprawie do Trybunału Sprawiedliwości UE, którą grozi Polsce Komisja Europejska.

Głównym celem tej ustawy jest implementacja do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Dyrektywa obliguje kraje członkowskie do budowy punktów ładowania pojazdów elektrycznych i stacji tankowania sprężonego (CNG) i skroplonego (LNG) gazu ziemnego.

Uzasadnienie projektu ustawy

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px