Log In

Mateusz Wodejko nowym wiceprezesem PERN

Do zarządu PERN dołączył Mateusz Wodejko, poprzednio członek zarządu ds. finansowych byłej już spółki zależnej OLPP. Zarząd PERN w rozszerzonym składzie dokonał nowego podziału kompetencji. Ma to związek ze sfinalizowanym ostatnio połączeniem z OLPP.

PERN poinformował, iż Mateusz Wodejko został powołany do zarządu spółki przez jej Walne Zgromadzenie, obejmując stanowisko wiceprezesa. Obecnie, po integracji z OLPP, zarząd PERN liczy pięć osób.

Zgodnie z nowym podziałem kompetencji członków zarządu, prezes spółki Igor Wasilewski będzie nadzorował pion personalny oraz dział audytu i kontroli, a Mateusz Wodejko, jako wiceprezes, piony: finansowy oraz IT.

Jak wynika z komunikatu PERN, pozostali dotychczasowi wiceprezesi odpowiadać będą: Rafał Miland – za pion strategii i pion handlowy, a Sławomir Stachowicz – za pion bezpieczeństwa i BHP, jednocześnie będąc pełnomocnikiem ds. infrastruktury krytycznej oraz do spraw ochrony informacji niejawnych. Z kolei wiceprezes Tadeusz Zwierzyński będzie odpowiadać za pion techniczny i pion eksploatacji, nadzorując zarazem przedstawicielstwo spółki w Schwedt w Niemczech.

PERN wyjaśnił, iż nowy podział kompetencji w zarządzie przyjęto „w związku z połączeniem PERN z OLPP, wprowadzeniem nowego Regulaminu Organizacyjnego spółki oraz powołaniem przez Walne Zgromadzenie spółki PERN Mateusza Wodejko na stanowisko wiceprezesa”.

Wodejko, absolwent m.in. Szkoły Głównej Handlowej na kierunku finanse i bankowość oraz studiów podyplomowych na tej uczelni z rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa, do czasu powołania na wiceprezesa PERN pełnił funkcję członka zarządu ds. finansowych w OLPP, a wcześniej w 2016 r. oraz w latach 2006-07 pracował w grupie kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Formalnie połączenie PERN i OLPP, jako podmiotu przejmowanego z grupy PERN, zostało ostatecznie sfinalizowane 3 stycznia poprzez dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

PERN ogłosił projekt połączenia z OLPP w lutym 2017 r. W sierpniu ubiegłego roku połączenie spółek zaakceptowało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PERN, a we wrześniu Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników OLPP.

Według prezesa PERN, skala działania uzyskana w wyniku integracji usytuuje tę spółkę „na równi z innymi europejskimi operatorami energetycznymi”. Zdaniem Wasilewskiego finalizacja połączenia oznacza dla PERN m.in. „szerokie kontakty handlowe i możliwość świadczenia bardziej kompleksowych usług, co przełoży się na pozyskanie nowych klientów oraz zdobycie nowych i większych kontraktów”.

PERN podkreślał ostatnio, że połączenie z OLPP „pozwoli na wykorzystanie efektu synergii w wielu aspektach, w tym m.in. technicznym, rynkowym i finansowym, a jednocześnie przyczyni się do realizacji polityki energetycznej państwa”.

Źródło: Polska Agencja Prasowa

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px