Log In

PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa: Blok fluidalny przyjęty do eksploatacji

Spółka PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa poinformowała w czwartek, że z dniem 1 października 2018 roku przyjęła go do eksploatacji nowy blok w w Oddziale „Zofiówka” w Jastrzębiu-Zdroju.

Po uruchomieniu nowego bloku moce zainstalowane w oddziale „Zofiówka” wynoszą obecnie 113,0 MWe i 279,2 MWt.

Umowa na budowę kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB w EC Zofiówka została podpisana w październiku 2013 r. Przewidywała ona oddanie bloku do komercyjnej eksploatacji w czwartym kwartale 2016 roku. W kwietniu ubiegłego roku podpisany została aneks do umowy, w którym uzgodniono zmianę terminu zakończenia kontraktu i ustalono, że podpisanie protokołu przejęcia bloku do eksploatacji nastąpi w terminie do 31 lipca 2017 r. Jednak termin ten też nie dostał dochowany.

Umowę na realizację inwestycji podpisała Spółka Energetyczna Jastrzębie, której 100 procentowym udziałowcem była Jastrzębska Spółka Węglowa. W sierpniu 2016 roku JSW sprzedała 100 proc. swoich udziałów w SEJ, a nowym właścicielem spółki została PGNiG Termika. W kwietniu 2017 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach zarejestrował zmianę nazwy spółki, która została zmieniona na PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa.

Technologia

Typ instalacji: Elektrociepłownia

Moc znamionowa: 80,1 MWe, 110 MWt

Sprawność ogólna: 92,09 %

Parametry pary: Para świeża: temperatura: 522°C ciśnienie: 12,2 MPa.

Kocioł: kocioł z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym (przystosowanym do współspalania z węglem biomasy i mułów węglowych).

Turbina: turbina upustowo-kondensacyjna.

Generator:

Układ wody chłodzącej: –

Oczyszczanie spalin:
SOx: instalacja sucha;

NOx: obniżona temperatura spalania, recyrkulacja spalin i instalacja SCR;

pyły: wysokosprawny filtr workowy.

CCS ready: –

Standardy emisyjne:

  • tlenku azotu w ilości 195 mg/Nm3,
  • tlenki siarki 150 mg/Nm3,
  • pyłu 10 mg/Nm3

Paliwo:

Węgiel kamienny, paliwa niskokaloryczne (muły, miały i szlamy węglowe), a także biomasa oraz metan ujmowany w kopalniach JSW.

Założono stosowanie 5 mieszanek paliwowych różniących się między sobą udziałem poszczególnych paliw: od 100 do 73 % węgla kamiennego, od 0 do 20 %. niskokalorycznego paliwa węglowego, od 0 do 10 proc. biomasy. Każda z mieszanek zakłada maksymalny udział metanu na poziomie 9,2 %.

Produkcja energii: dyspozycyjność na poziomie 92 %.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px