Log In

Sejmowa komisja przyjęła w pierwszym czytaniu projekt nowelizacji ustawy ws. cen energii

Sejmowa komisja ds. energii i Skarbu Państwa przyjęła w pierwszym czytaniu projekt nowelizacji ustawy o cenach energii. Projekt został skierowany do drugiego czytania, które się odbędzie jeszcze w środę.
Za przyjęciem projektu nowelizacji w pierwszym czytaniu opowiedziało się 10 obecnych posłów, jeden był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Komisja przyjęła poprawki doprecyzowujące i legislacyjne. 

Projekt zamraża na poziomie z czerwca 2018 r. ceny energii dla gospodarstw domowych, JST, szpitali, mikro- i małych firm. Większe firmy od 1 lipca mają płacić ceny rynkowe i mogą ubiegać się o pomoc de minimis. Minister energii Krzysztof Tchórzewski poinformował w środę, że zapisy proponowanej nowelizacji są zgodne z ustaleniami z Komisją Europejską.”W ciągu pięciu miesięcy odbyło się kilkanaście spotkań w Brukseli. Rozmowy dotyczyły całego 2019 roku i to znajduje odzwierciedlenie w proponowanych zapisach” – powiedział minister Tchórzewski podczas posiedzenia sejmowej komisji.

Projekt, wniesiony przez grupę posłów PiS zakłada, że ceny dla odbiorców z grupy taryfowej G, w tym gospodarstw domowych, mikro- i małych firm, szpitali, jednostek sektora finansów publicznych, w tym samorządów, oraz państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej przez cały 2019 r. będą miały zamrożone ceny energii. 

Spółki obrotu – sprzedawcy energii, którzy po 1 lipca będą dostarczać energię odbiorcom po ustalonej ustawowo cenie, będą mogły ubiegać się o rekompensatę z tytułu świadczenia usługi publicznej, wypłacaną z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny. Projekt przewiduje, że spółki sprzedawcy będą mogli ubiegać się u prezesa URE o określenie indywidualnych kosztów, używanych do określenia wysokości wypłaty kwoty różnicy ceny. Z uzasadnienia wynika, że rozliczenie I półrocza 2019 r. ma nastąpić na takich zasadach, jakie przewidują obowiązujące w tym czasie przepisy, czyli ustawa przed zmianą. Zgodnie z założeniem projektu, od 1 lipca 2019 r. przedsiębiorstwa obrotu nie będą już miały obowiązku oferowania cen energii elektrycznej na poziomie z 30 czerwca 2018 r. dla średnich i dużych przedsiębiorstw. W uzasadnieniu wskazano, że biorąc pod uwagę sytuację na hurtowym rynku energii elektrycznej w całej Europie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że od lipca 2019 r. przedsiębiorstwa obrotu zaoferują tym odbiorcom podwyżki cen energii elektrycznej. Dla średnich i dużych przedsiębiorstw nowelizacja ustawy wprowadza możliwość ubiegania się o dopłatę do każdej zakupionej, a zużytej w II połowie 2019 r. ilości energii w ramach dozwolonej przepisami UE pomocy de minimis.

źródło: CIRE.PL

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px