Log In

Fona Energy z Impactu – magazyn energii dla prosumenta

Impact Clean Power Technology S.A., polska firma będąca od ponad 15 lat liderem produkcji mobilnych i stacjonarnych systemów bateryjnych dla transportu i energetyki, uruchomiła nową linię produkcyjną magazynów energii. Zdolność produkcyjna linii wynosi 30 tysięcy systemów modułowych rocznie, w tym magazynów energii FONA ENERGY dedykowanych prosumentom do domowych instalacji fotowoltaicznych oraz innych źródeł OZE. Dzięki lokalizacji w Pruszkowie koło Warszawy, firma wpisuje się w światowy trend skracania łańcucha dostaw oraz budowy unikatowych wartości. Naszym polskim i europejskim odbiorcom dajemy gwarancję najwyższej jakości i ciągłości zamówień.

– Uruchamiamy produkcję bateryjnych magazynów energii dla prosumentów, które zostały zaprojektowane, zbudowane i przetestowane w Polsce. Oferujemy naszym krajowym i zagranicznym odbiorcom całkowicie polski produkt. Dajemy gwarancję jakości, łatwego dostępu do naszego serwisu i krótki okres dostawy. Projektując te magazyny wykorzystaliśmy nasze 15-letnie, unikalne doświadczenie w tej branży. Do tej pory wdrożyliśmy nasze rozwiązania magazynów w energetyce zawodowej dla takich Klientów jak Innogy, Tauron, PKP Energetyka i PGE Energia Odnawialna. Teraz poszerzamy naszą ofertę o magazyny dla prosumentów – mówi dr Bartłomiej Kras, Prezes Zarządu ICPT S.A.

Rodzina magazynów FONA ENERGY to w całości polski, certyfikowany, prosty w montażu i bezobsługowy magazyn energii, zaprojektowany do współpracy z odnawialnymi źródłami energii w tym z fotowoltaiką. Magazyn charakteryzuje się wysoką niezawodnością, bardzo dobrymi parametrami technicznymi, długą żywotnością oraz łatwą rozbudową ze względu na modułową konstrukcję. Bardzo prosto można go zintegrować z domową instalacją fotowoltaiczną. Wybór naszej baterii zwiększa niezależność energetyczną, a jednocześnie wspiera światowy trend w zachowaniu neutralności ekologicznej.

Domowe magazyny energii pozwalają gromadzić i przechowywać nadwyżki bez strat i bez kosztów. Posiadacz magazynu energii ma dostęp do zasilania nawet jeśli pojawiają się u niego przerwy w dostawie energii. Instalacja fotowoltaiczna wraz z naszym magazynem energii może samodzielnie funkcjonować bez podłączenia do sieci publicznej. Wykorzystując instalację fotowoltaiczną i nasz magazyn energii dbamy o środowisko naturalne bowiem zmagazynowana energia została wytworzona ekologicznie – bez udziału paliw kopalnych. Z naszego magazynu można też ładować samochody elektryczne.

„Oferujemy w pełni dojrzały niezawodny i bezpieczny produkt oparty o polskie technologie. Dlatego nie obawiamy się konkurencji krajowej i zagranicznej. W rozwój naszej technologii inwestujemy z powodzeniem od 15 lat. Dzisiaj jest wykorzystywana na całym świecie” – mówi Ireneusz Konarski, kierownik produktu ESS.

Akumulatory litowo-jonowe – żywotność, ładowanie, przechowywanie

Znajomość zasad prawidłowego korzystania z akumulatorów litowo-jonowych ma znaczący wpływ na przedłużenie żywotności baterii. Przedstawiamy najważniejsze wytyczne, które warto stosować podczas użytkowania i magazynowania akumulatorów Li-ion.

Co wpływa na żywotność akumulatora litowo-jonowego?

Do najważniejszych czynników mających bezpośredni wpływ na żywotność akumulatora zaliczamy temperaturę pracy i przechowywania, stopień rozładowania baterii oraz poziom naładowania ogniw.

  • Temperatura pracy i przechowywania – zaleca się, by baterie litowo-jonowe były przechowywane i użytkowane w temperaturach w zakresie 0-35°C. Wyższe temperatury trwale skracają żywotność ogniw, natomiast niższe negatywnie wpływają na uzyskiwaną pojemność.
  • Stopień rozładowania (ang. depth of discharge, DoD) – im mniejszy stopień rozładowania, tym większa żywotność baterii. Najwydajniejszą opcją jest rozładowywanie baterii tylko o 20%. Takie rozwiązanie sprawia, że jeden pełny cykl (0-100%) osiągamy dopiero po 5 ładowaniach. Warto jednak zauważyć, że użytkowanie baterii w ten sposób nie jest łatwe, dlatego dobrym pomysłem jest ładowanie akumulatora po rozładowaniu go do 50%, co pozwala na 2-krotne zwiększenie żywotności baterii. Zależność stopnia rozładowania i żywotności akumulatora obrazuje poniższa tabela:
Stopień rozładowania (DoD)Przybliżona żywotność w cyklach ładowania (spadek pojemności o 20%)
100%500
80%900 (720 pełnych cykli)
60%1500 (900 pełnych cykli)
40%3000 (1200 pełnych cykli)
20%9000 (1800 pełnych cykli)
  • Poziom naładowania ogniw (ang. state of charge, SoC) – testy badające zależność poziomu naładowania ogniw i żywotności baterii wskazują, że dobrym rozwiązaniem jest ładowanie ogniw do poziomu 80-85%. W ten sposób możemy uniknąć ostatniej fazy ładowania akumulatora, która negatywnie wpływa na znajdujący się wewnątrz ogniwa elektrolit. Ładując baterię litowo-jonową do 85% możemy nawet 3-krotnie wydłużyć jej żywotność! Zależność tę przedstawia poniższa tabela:
Poziom naładowania ogniw (SoC)Przybliżona żywotność w cyklach ładowania
(spadek pojemności o 20%)
100%500
90-95%700
85-90%1000
80-85%1500


UWAGA: 
aby zbalansować pojedyncze ogniwa, raz na jakiś czas warto naładować akumulator Li-ion do 100% – najlepiej raz na 10 ładowań.


Ładowanie baterii litowo-jonowych

Ogniwa litowo-jonowe ładujemy dwufazowo – najpierw stałym prądem, a następnie stałym napięciem:

  1. 1. Ładowanie stałym prądem (ang. constant current, CC) – długa faza, która charakteryzuje się liniowym przyrostem pojemności względem napięcia i czasu ładowania. Zakończenie pierwszej fazy odbywa się przy naładowaniu baterii do poziomu ok. 80-90%.
  2. 2. Ładowanie stałym napięciem (ang. constant voltage, CV) – faza końcowa, która początkowo daje duży przyrost energii, a następnie zwalnia. Ostatnie 5% ładowania trwa bardzo długo.

Magazynowanie akumulatorów litowo-jonowych

Warunki atmosferyczne nie zawsze sprzyjają korzystaniu ze pojazdów elektrycznych, dlatego warto wiedzieć, w jaki sposób przechowywać baterię litowo-jonową, by nie zmniejszyć jej pojemności podczas magazynowania.

Przechowywanie akumulatora litowo-jonowego przez 1 rok

Temperatura40% naładowania100% naładowania
0°C2% utraty energii6% utraty energii
25°C4% utraty energii20% utraty energii
40°C15% utraty energii35% utraty energii
60°C25% utraty energii40% utraty energii (po 3 miesiącach)


Powyższa tabela przedstawia zależność między temperaturą przechowywania baterii a naładowaniem akumulatora do poziomu 40% i 100%. Z zawartych w niej danych jednoznacznie wynika, że najwydajniejszą opcją jest przechowywanie baterii naładowanej do ok. 40% w temperaturze 0-25°C. Wyniki te świadczą jedynie o utracie energii w czasie magazynowania baterii, a nie o trwałym zużyciu akumulatora. Można jednak przypuszczać, że wraz z utratą energii dochodzi do niewielkiej, lecz trwałej utraty pojemności ogniw. Aby móc korzystać z tej samej baterii przez kolejny sezon, warto zadbać o optymalne warunki przechowywania akumulatora.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px