Log In

Posiedzenie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych (12 maja 2022r.)

Na posiedzeniu, prowadzonym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość, Komisja rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2205).
Projekt ma na celu zniesienie w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze organu nadzoru górniczego, tj. dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego oraz likwidację Specjalistycznego Urzędu Górniczego, a także dodanie w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przepisów zawierających definicje: „odkrywki”, „kopalni” oraz „przodka”.
Komisja przyjęła poprawki o charakterze redakcyjno-legislacyjnym i doprecyzowującym.
Komisja przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Grzegorz Matusiak (PiS).
W posiedzeniu uczestniczyli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych – Piotr Pyzik oraz wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego – Piotr Wojtacha.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px