Log In

URE: gwarancje od BGK mogą poprawić płynność finansową przedsiębiorstw ciepłowniczych

Urząd Regulacji Energetyki zachęca dostawców ciepła do korzystania z gwarancji płynnościowych Banku Gospodarstwa Krajowego, które mogą poprawić sytuację finansową przedsiębiorstw. O wsparcie można się ubiegać do końca 2022 roku.

Urząd Regulacji Energetyki opublikował komunikat, w którym „w związku z aktualną sytuacją na rynku surowców do produkcji energii i ciepła” zachęca przedsiębiorstwa ciepłownicze do korzystania z gwarancji płynnościowych i inwestycyjnych Banku Gospodarstwa Krajowego. O gwarancje BGK można się ubiegać do końca 2022 roku.

„Jednym z dostępnych na rynku produktów finansowych pomocnych przedsiębiorcom jest oferowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego Gwarancja płynnościowa i na inwestycje, z której mogą skorzystać między innymi przedsiębiorstwa ciepłownicze” – czytamy w komunikacie. 

URE deklaruje też pomoc w przypadku problemów w uzyskaniu gwarancji, zachęcając dostawców ciepła do  kontaktu z Departamentem Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła URE. 

Gwarancje udzielane przez BGK są jednym z instrumentów pomocowych, które zostały uruchomione 
w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy.

„Gwarancje płynnościowe i na inwestycje to zabezpieczenie spłaty kredytu przeznaczonego na bieżące finansowanie działalności gospodarczej lub finansowanie wydatków inwestycyjnych z Funduszu Gwarancji Kryzysowych, udzielonego w złotych lub w walucie obcej, przyczyniającego się do poprawy płynności finansowej kredytobiorcy” – informuje BGK.

Kto i na jakich warunkach może otrzymać gwarancje?

O gwarancje płynnościowe i na inwestycje BGK mogą występować średnie i duże przedsiębiorstwa. Gwarancje obejmują do 80 proc. kwoty kredytu i nie mogą być wyższe niż 200 mln zł. Maksymalna kwota kredytu objętego gwarancją to 250 mln zł. W przypadku kredytu obrotowego okres gwarancji obejmuje 39 miesięcy, w przypadku kredytu inwestycyjnego – 72 miesiące. Gwarancje mogą zabezpieczać zarówno kredyty złotówkowe jak i walutowe.

Jak informuje BGK, gwarancje zabezpieczają kredyty bez konieczności zastawiania majątku przedsiębiorstwa oraz pozwalają na uzyskanie lepszych warunków kredytowania.

źródło: PAP SAMORZĄDOWY

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px