Log In

46. posiedzenie Sejmu. Pierwszy dzień obrad – podsumowanie

Wtorek 18 lipca, czyli pierwszy dzień 46. posiedzenia Sejmu, zdominowała dyskusja dotycząca projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Izba zakończyła prace po północy, w sumie posłowie omawiali ustawę o SN ponad 15 godzin. W środę najpewniej odbędzie się głosowanie ws. skierowania projektu do Komisji Sprawiedliwości po II czytaniu w celu rozpatrzenia poprawek.

Sejm przeprowadził I i II czytanie poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 1727). Przewiduje on m.in. trzy nowe izby Sądu Najwyższego – Prawa Publicznego, Prawa Prywatnego i Dyscyplinarną, zmiany w trybie powoływania sędziów SN i umożliwienie przeniesienia obecnych sędziów SN w stan spoczynku. Projekt uzasadnił poseł Andrzej Matusiewicz. W II czytaniu do projektu zgłoszono poprawki oraz wnioski o odrzucenie. O dalszych losach projektu posłowie zdecydują w głosowaniu.

Posłowie uchwalili ustawę – Prawo wodne wykonującą przepisy unijne. Nowe przepisy dotyczą m.in. nowego sposoby pobierania opłat za usługi wodne. Zakładają też powołanie nowej instytucji zarządzającej wodami w Polsce – Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. Będzie ono odpowiadać za ochronę przeciwpowodziową i przed suszą, a także za inwestycje. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.

Decyzją posłów do dalszych prac w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny trafił rządowy projekt ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (druk nr 1713).

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px