Log In

PGNiG podpisało umowy biletowe z 11 importerami gazu

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zawarło umowy na świadczenie usługi biletowej utrzymywania zapasów gazu z jedenastoma przedsiębiorstwami energetycznymi dokonującymi importu gazu do Polski. Umowy weszły w życie 1 października 2017 r. – podała spółka w komunikacie.

PGNiG w ramach tzw. usługi biletowej będzie utrzymywać zapasy gazu na zlecenie jedenastu podmiotów w magazynach firmy Gas Storage Poland zlokalizowanych w Polsce, w których PGNiG uprzednio wynajęło stosowne pojemności magazynowe i zatłoczyło gaz. Łączny wolumen zapasów gazu utrzymywanych przez PGNiG dla innych podmiotów to blisko 370 GWh (ok. 33 mln m sześc.) gazu.

– PGNiG utrzymuje w magazynach zapasy obowiązkowe gazu ze względu na własny import gazu, jak również posiada zapasy handlowe. Na bazie zgromadzonych zapasów handlowych zaoferowaliśmy zainteresowanym podmiotom usługę biletową na konkurencyjnych warunkach – skomentował Maciej Woźniak, wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. handlowych. – W uproszczeniu polega ona na tym, że użyczamy zainteresowanym importerom gazu część należącego do nas surowca zatłoczonego już do magazynu oraz zapewniamy im pełną obsługę, przejmując na siebie wszelkie czynności organizacyjne i logistyczne dotyczące zapasów gazu. Dzięki temu nasi kontrahenci nie muszą przechodzić skomplikowanego procesu logistycznego, za to mogą skupić się na swojej podstawowej działalności biznesowej – dodał.

Obowiązek utrzymywania zapasu obowiązkowego wynika z ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. Zgodnie z ustawą, do utrzymywania obowiązkowego zapasu gazu ziemnego zobowiązane są przedsiębiorstwa wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmioty dokonujące przywozu gazu ziemnego.

Uruchomienie zapasu obowiązkowego gazu zgromadzonego przez importera następuje przez operatora systemu przesyłowego na polecenie ministra właściwego ds. energii. Przyczynami uruchomienia zapasów obowiązkowych gazu mogą być zakłócenia w dostarczaniu gazu ziemnego do systemu gazowego, wystąpienie nieprzewidzianego uszkodzenia lub zniszczenia sieci powodującego zagrożenie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu gazowego lub wystąpienie nieprzewidzianego wzrostu zużycia gazu ziemnego. Celem uruchomienia zapasów jest utrzymanie niezakłóconych dostaw gazu do odbiorców, w tym także do gospodarstw domowych.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px