Log In

60. posiedzenie Sejmu – zapowiedź

We wtorek o godzinie 10.00 rozpocznie się 60. posiedzenie Sejmu. Posłowie wysłuchają informacji szefa MSZ o zadaniach polskiej polityki zagranicznej, będą pracować nad ułatwieniami dla inwestorów i przedsiębiorców, zajmą się też poszerzeniem programu „Za życiem”. Obrady potrwają do czwartku, tego dnia – pod koniec obrad – przewidziany jest blok głosowań.

Głównym punktem posiedzenia będzie informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2018 roku. Po raz pierwszy priorytety polskiej polityki zagranicznej przedstawi posłom Jacek Czaputowicz, który w styczniu zastąpił na stanowisku szefa polskiej dyplomacji Witolda Waszczykowskiego. Początek wystąpienia w środę o godz. 9:00, po nim zaplanowano kilkugodzinną debatę. Następnie posłowie omówią projekt uchwały o powołaniu Zgromadzenia Parlamentarnego RP i Gruzji (druk nr 2328).

Sejm będzie też pracował nad projektami ustaw wspierających inwestycje oraz ułatwiającymi działalność przedsiębiorcom. W I czytaniu Izba pochyli się nad rządowym projektem ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (druk nr 2307). Rada Ministrów proponuje, by mechanizmy wspierania przedsiębiorców, które obecnie obowiązują w ściśle określonych Specjalnych Strefach Ekonomicznych, rozciągnąć na obszar całej Polski. Projektowane rozwiązanie wpisuje się w realizowaną przez rząd Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju i przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej naszego kraju.

Odpowiedzią Rady Ministrów na problemy i potrzeby najmniejszych przedsiębiorców jest projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (druk nr 2293). Dzięki proponowanemu rozwiązaniu śmierć osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie musi oznaczać końca bytu prawnego jej firmy. Ustawa stworzy warunki do kontynuowania działalności takiego przedsiębiorstwa. Dzięki temu firma będzie mogła nadal generować zyski, zachowane zostaną miejsca pracy, klienci będą mogli korzystać ze swoich uprawnień, regulowane tez będą zobowiązania przedsiębiorcy.

Ponadto w II czytaniu izba kontynuować będzie prace nad projektem ułatwiającym inwestorom kolejowym budowę tuneli pod zabudowanymi gruntami oraz poprawiającym możliwości działania i rozwoju kolei o charakterze historycznym i turystycznym (pierwotny druk nr 2263). Sejm rozpatrzy też w II czytaniu projekt nowelizacji ustawy o usługach płatniczych, dostosowującej polskie przepisy do unijnych postanowień (pierwotny druk nr 2225). To odpowiedź ustawodawcy na rozwój techniczny rynku płatności elektronicznych.

Ważnym ze społecznego punktu widzenia punktem porządku 60. posiedzenia Sejmu będzie II czytanie rządowego projektu wprowadzającego kolejny etap programu „Za życiem” (pierwotny druk nr 2215). Projekt zakłada nowelizację m.in. ustaw o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Propozycja rządu ułatwi rodzicom dzieci niepełnosprawnych godzenie pracy zawodowej z opieką nad nimi dzięki wprowadzeniu elastycznych form zatrudnienia, pozwoli też w większym stopniu objąć osoby niepełnosprawne zorganizowanymi formami rehabilitacji.

Sejm uzupełni też skład Trybunału Stanu. Posłowie zgłosili kandydaturę prof. Czesława Pawła Kłaka.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px