Log In

TGE: rekordowy czerwiec w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia

W czerwcu br. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 1 407 848 MWh, co stanowi najwyższą wartość w historii TGE – podała giełda w komunikacie.
W ostatnich 12 miesiącach obrót gwarancjami pochodzenia na TGE wyniósł 4 907 939 MWh, co stanowi 29 proc. rocznej produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

W pierwszym półroczu 2018 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 3 348 142 MWh, co stanowi 47 proc. łącznego obrotu dokonanego w historii rejestru, który od września 2015 r. do końca czerwca br. wyniósł 7 133 984 MWh.

Na przestrzeni roku średnia miesięczna cena gwarancji pochodzenia oscylowała w przedziale od 0,36zł/MWh do 0,64zł/ MWh. Średnioważona cena dla transakcji w czerwcu br. wyniosła 0,39zł/MWh przy rekordowym wolumenie obrotu.

Rosnącym wolumenom obrotu towarzyszy stały rozwój członkostwa RGP. Rejestrowi zaufało już ponad 380 firm, wśród których znajdują się wytwórcy energii ze źródeł odnawialnych, spółki obrotu, brokerzy oraz podmioty zainteresowane poświadczeniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Przepisy Dyrektywy 2009/28/WE, nakazującej tworzenie rejestrów gwarancji w krajach UE, zaimplementowano w Polsce poprzez nowelizację ustawy Prawo energetyczne z dnia 26.07.2013 r. zwanej „małym trójpakiem energetycznym”. Nałożyła ona na TGE obowiązek prowadzenia Rejestru Gwarancji Pochodzenia (RGP) oraz organizacji obrotu gwarancjami pochodzenia. RGP został uruchomiony jesienią 2014 r. natomiast pierwsze transakcje zostały zawarte we wrześniu 2015 r.

Gwarancje pochodzenia energii są elementem polityki środowiskowej UE, mają one na celu określenie odbiorcy końcowemu rodzajów źródeł i paliw, z których powstaje energia elektryczna. W związku z tym, że niemożliwe jest oznaczenie samej energii, stworzono system dokumentów (gwarancji), które powstają wraz z jej produkcją. Systemem gwarancji pochodzenia objęte są jedynie odnawialne źródła energii (OZE), co jest dodatkowym bodźcem do rozwoju tego sektora.

W przeciwieństwie do świadectw pochodzenia, gwarancje nie są towarem giełdowym, zaś obrót nimi odbywa się bezpośrednio w rejestrze.

Gwarancja pochodzenia wydawana jest przez Urząd Regulacji Energetyki na okres 12 miesięcy od dnia zakończenia wytwarzania energii elektrycznej w OZE. Następnie w formie elektronicznej przekazywana jest do RGP, przy czym po upływie tego okresu gwarancja wygasa i podlega wykreśleniu z rejestru. Dokument posiada indywidualny numer oraz datę ważności.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px