Log In

O energetyce jądrowej na COP24

– Przeciwdziałanie zmianom klimatu staje się jednym z najpoważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi obecnie ludzkość. Cieszę się, że w trakcie COP24 jest miejsce również na dyskusję na temat energetyki jądrowej i jej roli w systemach energetycznych przyszłości – przekazał Minister Energii Krzysztof Tchórzewski w liście skierowanym do uczestników panelu o energetyce jądrowej, który odbył się 6 grudnia 2018 w Katowicach.

Organizatorem wydarzenia było Ministerstwo Energii oraz państwa zrzeszone w inicjatywie Nuclear Innovation: Clean Energy Future (NICE Future), która promuje energetykę jądrową, jako czyste zeroemisyjne źródło energii elektrycznej.

Ministerstwo energii ogłaszając projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku, jako strategię państwa w zakresie sektora energetycznego, stanowiącą odpowiedź na najważniejsze wyzwania stojące przed naszą krajową energetyką w najbliższych dziesięcioleciach, planuje także inwestycje w energetykę jądrową.  Pierwszy taki blok (o mocy ok. 1-1,5 GW) zostanie uruchomiony do 2033 r., a kolejnych pięć, co dwa lata (do 2043 r.).

Polska wybrała taki kierunek, ponieważ elektrownie jądrowe zapewniają stabilność wytwarzania energii przy zerowej emisji zanieczyszczeń powietrza. To właśnie energetyka jądrowa będzie głównym narzędziem redukcji emisji – argumentował minister Tchórzewski.

Według niego, dzięki energetyce jądrowej możliwa jest w Polsce dywersyfikacja struktury wytwarzania energii po racjonalnym koszcie, co zapewnia bezpieczeństwo energetyczne państwa i konkurencyjność gospodarki. Potrzebujemy takiego stabilnego, niezawodnego źródła, które odpowie na prognozowane rosnące zapotrzebowanie na energię, wypełni przewidywane ubytki mocy w systemie energetycznym Polski- dodał minister.

Caroline Lee z Wydziału Środowiska i Zmian Klimatu IEA zwróciła uwagę, że obecnie na świecie obserwujemy dwa różne podejścia do atomu. „W państwach rozwiniętych mamy mało inwestycji w nowe elektrownie jądrowe, przy starzejącej się flocie, podczas gdy w krajach rozwijających się, jak Chiny i Indie, następuje bardzo dynamiczny rozwój energetyki nuklearnej”.

W swoim wystąpieniu Dyrektor Generalna World Nuclear Association Agneta Rising przedstawiła program Harmony, który zakłada osiągnięcie 1000 GW nowych mocy jądrowych do 2050.

Energetyka nuklearna dostarcza obecnie prawie jedną trzecią światowej produkcji energii bezemisyjnej. Międzynarodowa Agencja Energii stwierdziła, że do 2040 r. globalna produkcja energii w elektrowniach jądrowych będzie musiała zostać podwojona, aby osiągnąć założone cele klimatyczne.

50% energii o niskiej emisji w Unii Europejskiej, zostało wyprodukowane w elektrowniach jądrowych. W UE pracuje 126 bloków jądrowych w 14 krajach. Elektrownie jądrowe produkują m.in. 72% prądu we Francji, 54% na Słowacji, 50% w Belgii, 50% na Węgrzech, 40% w Szwecji.

Zdolności wytwórcze w elektrowniach jądrowych na świecie po raz pierwszy przekroczyły 400 GWe. Obecnie buduje się najwięcej reaktorów jądrowych od 25 lat. W budowie są 54 bloki jądrowe w 18 krajach; np. 11 w Chinach, 7 w Indiach, 6 w Rosji.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px