Log In

75. posiedzenie Sejmu: Posłowie zajmą się projektem ustawy przeciwdziałającej wzrostowi cen energii

W piątek 28 grudnia Sejm zbierze się na ostatnim w tym roku posiedzeniu. W porządku obrad znalazł się jeden projekt – rządowa propozycja nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Wejście w życie projektowanych rozwiązań pozwoli na obniżenie rachunków o ponad 3,5 miliarda złotych.

Projekt zakłada ustabilizowanie ceny sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców końcowych w 2019 r., poprzez obniżenie podatków i opłat dotychczas funkcjonujących w rachunku za energię elektryczną.

Podstawowym narzędziem do osiągnięcia tego celu jest propozycja czterokrotnego obniżenia stawki akcyzy na energię elektryczną: z 20 do 5 zł za megawatogodzinę (MWh). Dzięki temu rozwiązaniu rachunki odbiorców zostaną obniżone o 1 miliard 850 milionów złotych.

Rozwiązaniem uzupełniającym ma być też znacząca obniżka tzw. opłaty przejściowej, czyli wynagrodzenia dla operatora systemu przesyłowego za usługę udostępniania krajowego systemu elektroenergetycznego. Przykładowo, w przypadku odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwach domowych, zużywających poniżej 500 kWh energii elektrycznej rocznie, opłata wyniesie 0,05 zł netto miesięcznie (dotychczas było to 0,45 zł, a więc dziewięciokrotnie więcej). Z kolei gospodarstwa domowe zużywające od 500 do 1200 kWh od nowego roku zapłacą 0,10 zł zamiast 1,90 zł, a przy z użyciu powyżej 1200 kWh 0,65 zł zamiast 6,50 zł. Dzięki mniejszej opłacie przejściowej rachunki dla gospodarstw domowych zostaną obniżone o 1 miliard 700 milionów złotych.

Projekt jest reakcją na dynamiczne wzrosty cen energii w całej Europie, mające związek z prowadzoną w UE polityką klimatyczną. Wejście w życie projektowanych rozwiązań umożliwi zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej po akceptowalnych cenach. Zarówno dla obywateli jak i odbiorców  przemysłowych.

Zachęcamy do śledzenia transmisji z posiedzenia na sejmowym kanale wideo na YouTube oraz w mediach społecznościowych.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px