Log In

TGE publikuje ceny energii elektrycznej

TGE, wykonując obowiązki wynikające z Ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 grudnia 2018 roku (wraz z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Energii z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. z dnia 23.07.2019 r. poz. 1369), publikuje poniższe ceny średnioważone energii elektrycznej.


Cena CTer_BASE_Q dla dostawy w okresie od 1 do 30 czerwca 2018 r., będąca średnią ważoną wolumenem transakcji ceną instrumentu BASE_Q-2-18 w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2018 r., wyniosła 181,11 zł/MWh.

Cena CTer_PEAK_Q dla dostawy w okresie od 1 do 30 czerwca 2018 r., będąca średnią ważoną wolumenem transakcji ceną instrumentu PEAK5_Q-2-18 w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2018 r., wyniosła 221,33 zł/MWh.

Cena CTer_BASE_M dla dostawy w okresie od 1 do 30 czerwca 2018 r., będąca średnią ważoną wolumenem transakcji ceną instrumentu BASE_M-06-18 w okresie od 1 do 31 maja 2018 r., wyniosła 250,43 zł/MWh.

Cena CTer_PEAK_M dla dostawy w okresie od 1 do 30 czerwca 2018 r., będąca średnią ważoną wolumenem transakcji ceną instrumentu PEAK5_M-06-18 w okresie od 1 do 31 maja 2018 r., wyniosła 334,43 zł/MWh.

Cena CRDN dla dostawy w okresie od 1 do 30 czerwca 2018 r., będąca średnią ważoną wolumenem wszystkich transakcji zawartych dla tego okresu dostawy na Rynku Dnia Następnego, wyniosła 236,63 zł/MWh.

Cena CRDB dla dostawy w okresie od 1 do 30 czerwca 2018 r., będąca średnią ważoną wolumenem wszystkich transakcji zawartych dla tego okresu dostawy na Rynku Dnia Bieżącego, wyniosła 285,57 zł/MWh.


Cena CTer_BASE_I_Y, będąca średnią ważoną wolumenem transakcji ceną instrumentu BASE_Y-19 w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r., wyniosła 198,05 zł/MWh.

Cena CTer_PEAK_I_Y, będąca średnią ważoną wolumenem transakcji ceną instrumentu PEAK5_Y-19 w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r., wyniosła 259,24 zł/MWh.

Cena CTer_BASE_II_Y, będąca średnią ważoną wolumenem transakcji ceną instrumentu BASE_Y-19 w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r., wyniosła 269,13 zł/MWh.

Cena CTer_PEAK_II_Y, będąca średnią ważoną wolumenem transakcji ceną instrumentu PEAK5_Y-19 w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r., wyniosła 369,90 zł/MWh.


Cena CTer_BASE_Q dla dostawy w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r., będąca średnią ważoną wolumenem transakcji ceną instrumentów BASE_Q-1-19 i BASE_Q-2-19 w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 marca 2019 r., wyniosła 260,98 zł/MWh.

Cena CTer_PEAK_Q dla dostawy w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r., będąca średnią ważoną wolumenem transakcji ceną instrumentów PEAK5_Q-1-19 i PEAK5_Q-2-19 w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 marca 2019 r., wyniosła 335,92 zł/MWh.

Cena CTer_BASE_M dla dostawy w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r., będąca średnią ważoną wolumenem transakcji ceną instrumentów BASE_M-01-19, BASE_M-02-19, BASE_M-03-19, BASE_M-04-19, BASE_M-05-19 oraz BASE_M-06-19 w okresie od 1 grudnia 2018 r. do 31 maja 2019 r., wyniosła 257,49 zł/MWh.

Cena CTer_PEAK_M dla dostawy w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r., będąca średnią ważoną wolumenem transakcji ceną instrumentów PEAK5_M-01-19, PEAK5_M-02-19, PEAK5_M-03-19, PEAK5_M-04-19, PEAK5_M-05-19 oraz PEAK5_M-06-19 w okresie od 1 grudnia 2018 r. do 31 maja 2019 r., wyniosła 300,39 zł/MWh.

Cena CRDN dla dostawy w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r., będąca średnią ważoną wolumenem wszystkich transakcji zawartych dla tego okresu dostawy na Rynku Dnia Następnego, wyniosła 229,24 zł/MWh.

Cena CRDB dla dostawy w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r., będąca średnią ważoną wolumenem wszystkich transakcji zawartych dla tego okresu dostawy na Rynku Dnia Bieżącego, wyniosła 268,64 zł/MWh.


Cena CTer_BASE_Q dla dostawy w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r., będąca średnią ważoną wolumenem transakcji ceną instrumentu BASE_Q-2-19 w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 marca 2019 r., wyniosła 265,11 zł/MWh.

Cena CTer_PEAK_Q dla dostawy w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r., będąca średnią ważoną wolumenem transakcji ceną instrument PEAK5_Q-2-19 w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 marca 2019 r., wyniosła 319,55 zł/MWh.


Cena CTer_BASE_Q dla dostawy w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r., będąca średnią ważoną wolumenem transakcji ceną instrumentu BASE_Q-3-19 w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r., wyniosła 283,24 zł/MWh.

Cena CTer_PEAK_Q dla dostawy w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r., będąca średnią ważoną wolumenem transakcji ceną instrumentu PEAK5_Q-3-19 w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r., wyniosła 333,48 zł/MWh


Cena CTer_BASE_M dla dostawy w okresie od 1 do 31 lipca 2019 r., będąca średnią ważoną wolumenem transakcji ceną instrumentu BASE_M-07-19 w okresie od 1 do 30 czerwca 2019 r., wyniosła 265,90 zł/MWh.

Cena CTer_PEAK_M dla dostawy w okresie od 1 do 31 lipca 2019 r., będąca średnią ważoną wolumenem transakcji ceną instrumentu PEAK5_M-07-19 w okresie od 1 do 30 czerwca 2019 r., wyniosła 306,30 zł/MWh.

Cena CRDN dla dostawy w okresie od 1 do 31 lipca 2019 r., będąca średnią ważoną wolumenem wszystkich transakcji zawartych dla tego okresu dostawy na Rynku Dnia Następnego, wyniosła 241,46 zł/MWh.

Cena CRDB dla dostawy w okresie od 1 do 31 lipca 2019 r., będąca średnią ważoną wolumenem wszystkich transakcji zawartych dla tego okresu dostawy na Rynku Dnia Bieżącego, wyniosła 231,74 zł/MWh.

Cena CTer_BASE_M dla dostawy w okresie od 1 do 31 sierpnia 2019 r., będąca średnią ważoną wolumenem transakcji ceną instrumentu BASE_M-08-19 w okresie od 1 do 31 lipca 2019 r., wyniosła 265,71 zł/MWh.

Cena CTer_PEAK_M dla dostawy w okresie od 1 do 31 sierpnia 2019 r., będąca średnią ważoną wolumenem transakcji ceną instrumentu PEAK5_M-08-19 w okresie od 1 do 31 lipca 2019 r., wyniosła 303,71 zł/MWh.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px