Log In

Trzeci dzień 2. posiedzenia Sejmu. Podsumowanie

Piątek, 20 grudnia, był trzecim dniem 2. posiedzenia Sejmu, podczas którego posłowie upamiętnili 80. rocznicę pierwszych wysiedleń Polaków przez Niemców w czasie II wojny światowej, a także wyrazili uznanie dla laureatki Nagrody Nobla Olgi Tokarczuk. Ponadto odbył się blok głosowań, a także dokonano wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego i wskazano członków Państwowej Komisji Wyborczej. Kolejne posiedzenie Sejmu zaplanowano w dniach 8 – 9 stycznia.

III czytania

Sejm znowelizował ustawę dotyczącą sądów powszechnych i Sądu Najwyższego porządkującą zagadnienia ustrojowe związane ze statusem sędziego SN, sądów powszechnych, wojskowych oraz administracyjnych, a także organów samorządu sędziowskiego oraz organów sądów. Przyjęte zmiany dotyczą m.in.: zmiany kształtu osobowego kolegium sądów, wprowadzenia definicji sędziego, zasady zakazu badania legalności powołania sędziego przez Prezydenta RP, odejścia od przedstawicielskiego modelu samorządu sędziowskiego, usprawnienia procedury nominacyjnej sędziów, dostosowania przepisów regulujących delegacje sędziów przez prezesów sądów apelacyjnych do zasady losowego przydziału spraw i zasady niezmienności składu sędziowskiego.

Posłowie uchwalili specustawę ws. zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF). Nowe przepisy wprowadzają zakaz blokowania polowań, odstrzał sanitarny dzikich zwierząt m.in. przez policjantów i żołnierzy, powoływanie Łowczego Krajowego przez ministra środowiska. Wprowadzone zmiany dotyczą działań prowadzonych w ramach likwidowania chorób zakaźnych zwierząt oraz zapobiegania takim chorobom, ze szczególnym uwzględnieniem afrykańskiego pomoru świń i kwestii redukcji populacji dzików.

Ponadto Wysoka Izba dokonała zmian w  ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Zmiany wprowadzają zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych dla wsparcia na zakup nisko i zeroemisyjnych pojazdów, udzielanego ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

Trzy ustawy do podpisu Prezydenta

Sejm odrzucił uchwałę Senatu i opowiedział się za 10-proc. podwyżką akcyzy na alkohole i wyroby tytoniowe. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

Sejm przyjął jednogłośnie poprawkę Senatu do noweli ustawy okołobudżetowej na 2019 r., która zwiększa wydatki na NFZ. Poprawka ta dotyczy m.in. wzrostu funduszu zapasowego NFZ z 2 mld zł do 3 mld zł.

Posłowie opowiedzieli się przeciw poprawce Senatu do nowelizacji ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON). Zgodnie z nowelizacją SFWON zmieni nazwę na Fundusz Solidarnościowy, a pieniądze z niego będą mogły być przeznaczane nie tylko na osoby niepełnosprawne, ale także na emerytów i rencistów.

Uchwały Sejmu

Uchwała upamiętniająca 80. rocznicę pierwszych wysiedleń Polaków przez Niemców w czasie II wojny światowej.

Uchwała wyrażająca uznanie dla laureatki Nagrody Nobla Olgi Tokarczuk. 

Inne decyzje Izby

Wysoka Izba wybrała Rafała Wojciechowskiego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Sejm wskazał siedmiu członków Państwowej Komisji Wyborczej. Izba zdecydowała, że w Komisji zasiądą: Ryszard Balicki, Zbigniew Cieślak, Liwiusz Laska, Dariusz Lasocki, Maciej Miłosz, Arkadiusz Pikulik oraz Konrad Składowski.

Sejm podjął uchwałę w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej, w której Izba wyraża wolę utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej i jej udziału w pracach Unii Międzyparlamentarnej, popierając cele tej organizacji międzynarodowej, skupiającej przedstawicieli suwerennych państw i działającej od 1989 r. na rzecz pokoju, demokracji i współpracy między narodami oraz umacniania instytucji przedstawicielskich.

Posłowie odrzucili wniosek o dodatkowe skierowanie do Komisji rządowego projektu nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, który ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Posłowie dokonali zmian w składach osobowych komisji sejmowych:

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej:  odwołano poseł Ewę Kozanecką (PiS). Powołano posła Krzysztofa Lipca (PiS).
Komisja do Spraw Petycji: wybrano posła Waldemara Olejniczaka (PiS)
Komisja Finansów Publicznych: powołano posła Mirosława Suchonia (KO)
Komisja Gospodarki i Rozwoju: wybrano posła Waldemara Olejniczaka (PiS)
Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki: wybrano posła Władysława Dajczaka (PiS)
Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych: odwołano poseł Joannę Senyszyn (Lewica)
Komisja Obrony Narodowej: odwołano posła Krzysztofa Lipca (PiS). Powołano poseł Ewę Kozanecką (PiS)

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px