Log In

NWZ Enei później zadecyduje w sprawie zmian w RN

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enei, które podczas dzisiejszego posiedzenia miało podjąć uchwałę w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej spółki ogłosiło przerwę w obradach.
Z końcem listopada na wniosek Skarbu Państwa zostało zwołane na 28 grudnia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Enei, w którego porządku obrad umieszczono punkt dotyczący zmian w składu rady nadzorczej spółki. Jednak dzisiejsze NWZA nie podjęło decyzji w tej sprawie. NWZ Enei po wyborze przewodniczącej i przyjęciu porządku obrad ogłosiło przerwę w obradach do godziny 10.00 dnia 15 stycznia 2016. r.

Przypominamy, że do pierwszej zmiany w radzie nadzorczej Enei po zmianie rządu doszło 2 grudnia, wówczas to w miejsce Moniki Macewicz, MSP korzystając ze swoich uprawnień wynikających ze statutu spółki, powołało Wiesława Piosika, który kilka dni później został delegowany do czasowego wykonywania czynności prezesa w miejsce odwołanego Krzysztofa Zamasza. Z zarządu Enei został wówczas odwołany również Paweł Orlof, który był członkiem zarządu ds. korporacyjnych. Natomiast stanowiska zachowali Dalida Gepfert – wiceprezes ds. finansowych i Grzegorz Kinelski – wiceprezes ds. handlowych.

W Enei trwa właśnie konkurs na zarząd spółki kolejnej kadencji, która ma się rozpocząć z dniem 12 marca przyszłego roku. Zgodnie z ogłoszeniem konkursowym kandydaci na stanowiska prezesa zarządu oraz członków zarządu: ds. finansowych; ds. handlowych oraz ds. korporacyjnych mieli czas na składanie swoich aplikacji do 28 grudnia do godziny 9.00. Rozmowy kwalifikacyjne mają być przeprowadzone w dniach 29 – 31.12.2015 r., a jak wynika z ogłoszenia kandydaci mają zostać poddani ocenie i weryfikacji przez Radę Nadzorczą Enei.
źródło: cire.pl
Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px