Log In

Minister Szyszko o jakości powietrza w Polsce

„Zanieczyszczenie powietrza to niezwykle ważny problem środowiskowy, który trzeba rozwiązać. Bez czystego powietrza nie będzie bowiem zrównoważonego rozwoju” – mówi prof. Jan Szyszko, minister środowiska.

Przyczyny smogu

Jakość powietrza zależy od zawartości zanieczyszczeń, które występują w powietrzu w ilościach większych niż nakazują normy zawarte w obowiązujących przepisach. Najczęściej występujące zanieczyszczenia powietrza w Polsce to: związki siarki i azotu, dwutlenek węgla oraz drobne pyły.

Pomimo stałej poprawy jakości powietrza w Polsce istotnym problemem nadal pozostają: w sezonie zimowym – przekraczające normy stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu, natomiast w sezonie letnim – zbyt wysokie stężenia ozonu troposferycznego. Obserwowane są też pojedyncze przypadki przekraczania norm stężenia dwutlenku azotu, których główną przyczyną jest emisja z ruchu pojazdów w centrum miast oraz na głównych drogach leżących w pobliżu stacji pomiarowych.

Na stan powietrza w Polsce wpływa w szczególności korzystanie z przestarzałych pieców węglowych i niskiej jakości węgla, śmieci, które wrzucamy do pieców, transport drogowy oraz rolnictwo. Ministerstwo w swojej polityce uwzględnia zmiany związane m.in. z podniesieniem standardów dla paliw, które trafiają do domowych pieców oraz kotłów grzewczych

Komitet Sterujący do spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza

Ministerstwo Środowiska stawia na rozwiązania legislacyjne oraz na kompleksowe rozwiązanie problemu.

„Chcemy poprawić jakość życia mieszkańców Polski poprzez osiągnięcie w możliwie krótkim czasie dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego i innych szkodliwych substancji w powietrzu. W celu poprawy jakości powietrza w Polsce konieczne jest pilne podjęcie szerokiego zakresu działań zarówno na poziomie krajowym, wojewódzkim, jak i lokalnym. W związku z tym powołaliśmy Komitet Sterujący do spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza” – mówi minister Szyszko.

Ministerstwo Środowiska stawia na geotermię

Jednym ze skutecznych sposobów ograniczenia niskiej emisji w Polsce jest rozwój geotermii. Jak podkreśla minister Jan Szyszko:

„Polskie zasoby geotermalne są przebogate. Zgodnie z inwentaryzacją śp. profesora Juliana Sokołowskiego przewyższają one kilkadziesiąt razy nasze potrzeby cieplne. Dlatego  geotermia może być podstawowym, odnawialnym źródłem energii w dużych aglomeracjach. Dzięki niej możemy uzyskać bezemisyjną, przyjazną dla środowiska i ludzi energię ”.

Zdaniem ministra Jana Szyszko rozwój geotermii  w Polsce jest także wielką szansą na spełnienie warunków wynikających zarówno z Porozumienia paryskiego, jak i wewnętrznej, unijnej polityki klimatycznej. Obecnie resort środowiska wspiera rozwój geotermii poprzez odpowiednie programy prowadzone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jakość powietrza ważnym tematem podczas szczytu klimatycznego COP22 w Marrakeszu

Minister Szyszko podkreśla, że MŚ pracuje nad kwestią jakości powietrza i podejmuje w tym temacie rozmowy na szczeblu międzynarodowym:

„Polska w dużej mierze przyczyniła się do przyjęcia porozumienia paryskiego. Również podczas szczytu klimatycznego COP22 polska delegacja jest widoczna i aktywnie wychodzi z propozycjami wdrożenia porozumienia. W Marrakeszu rozmawiamy o polityce klimatycznej, także jeśli chodzi o kwestie jakości powietrza. Polską propozycją w związku z realizacją porozumienia są tzw. leśne gospodarstwa węglowe”.

Badania naukowe pokazują, że m.in. poprzez sadzenie odpowiednich gatunków drzew można zwiększyć zdolność lasów do pochłania dwutlenku węgla. Program pilotażowy leśnych gospodarstw węglowych jest przewidziany w Polsce na lata 2017-2020.

Mobilna aplikacja „Jakość powietrza w Polsce”

Uruchomiliśmy aplikację na urządzenia mobilne, która przedstawia rzetelne i aktualne informacje na temat jakości powietrza w Polsce. W aplikacji dostępne są bieżące dane z automatycznych stacji pomiarowych Państwowego Monitoringu Środowiska rozmieszczonych na terenie całego kraju. Aplikacja sama wybierze stację, która znajduje się najbliżej użytkownika, ale w każdej chwili będzie też można sprawdzić dane z pozostałych punktów pomiarowych. To wygodne, bezpłatne i nowoczesne rozwiązanie zostało przygotowane z myślą o osobach, które chcą uzyskać aktualną informację na temat zanieczyszczenia powietrza w swojej okolicy.

Podsumowanie

Kwestią zasadniczą powinno być zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń powietrza. To kompleksowość, która powinna być fundamentem rozwiązania problemu. Dlatego należy stawiać na wieloletnie programy ograniczenia niskiej emisji, wprowadzanie zrównoważonego transportu, czy wykorzystywanie energii geotermalnej – podsumował minister Szyszko.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px