Log In

Elektrownia Kozienice: aneks do umowy budowy bloku energetycznego

Enea Wytwarzanie zawarła z Konsorcjum firm Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe i Polimex-Mostostal aneks terminowy do umowy budowy bloku energetycznego w Elektrowni Kozienice. Aneks przedłuża termin realizacji inwestycji do dnia 19 grudnia 2017 roku.

Przesunięcie terminu realizacji inwestycji o około pięć miesięcy wynika z przyczyn obiektywnych, niezależnych od stron Umowy. Zawarcie aneksu nie zmienia wartości umowy podpisanej z Konsorcjum Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe i Polimex-Mostostal na budowę bloku.

Budowa nowoczesnego bloku na parametry nadkrytyczne o mocy 1.075 MW w Elektrowni Kozienice jest już bardzo zaawansowana. Cała inwestycja, na którą składa się około 30 tys. szczegółowych zadań jest już gotowa w ponad 93 proc.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px