Log In

Energetyka: 321 mln zł szacunkowego zysku Enei po I kwartale

Grupa Enea uzyskała od stycznia do marca tego roku 321 mln zł zysku nettgo. Szacunkowy zysk EITDA (przed potrąceniem kosztów zobowiązań, podatków i amortyzacji) wyniósł w tym czasie 666 mln zł – podała grupa Enea w komunikacie.

Według wstępnych szacunków po pierwszym kwartale 2017 r. skonsolidowane przychody Grupy Enea wyniosły 2,71 mld zł. EBITDA w obszarze „Obrót” wyniósł 51 mln zł, w „Dystrybucji” 262 mln zł, w „Wytwarzaniu” 202 mln zł, a w „Wydobyciu” 178 mln zł.

Enea z siedzibą w Poznaniu jest trzecią co do wielkości kapitałową grupą energetyczną w Polsce. Należą do niej m.in. podlubelska kopalnia Bogdanka i Elektrownia Kozienice.

Na poziomie jednostkowym Enea miała 1,49 mld zł przychodów, 41 mln zł EBIT, 80 mln zł zysku netto i EBITDA na poziomie 42 mln zł.

– Na osiągnięty wynik brutto w I kwartale 2017 r. wpływ miała m.in. wycena opcji zakupu akcji spółki Polimex-Mostostal SA w wysokości 53 mln zł, która została ujęta w przychodach finansowych. Wycena uwzględnia kurs akcji Polimexu-Mostostal SA wg stanu na dzień 31 marca 2017 r. – podano w komunikacie.

Publikację raportu Enea za I kwartał 2017 roku zaplanowano na 25 maja 2017 r.

Źródło: Polska Agencja Prasowa

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px