Log In

Inwestycje Gaz-System uznane za projekty priorytetowe

Inwestycje Gaz-System, m.in. planowany gazociąg Baltic Pipe, który ma połączyć Polskę z Danią oraz plan rozbudowy polskiego terminalu LNG w Świnoujściu znalazły się na liście projektów priorytetowych w Unii Europejskiej – poinformowano w piątkowym (24 listopada) komunikacie.

Komisja Europejska przyjęła w piątek trzecią listę projektów energetycznych o znaczeniu wspólnotowym (tzw. PCI). Pierwsza została zaakceptowana w 2013 r., druga w 2015 r. Obecność na liście ułatwia uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych. Znakomita większość z nich, 106, dotyczy sieci energii elektrycznych, 53 to projekty gazowe.

Projekty mają szansę na uzyskanie dofinansowania z puli 5,35 mld euro w ramach unijnego mechanizmu Connecting Europe Facility (CEF) przeznaczonego na wzmocnienie infrastruktury energetycznej, transportowej i cyfrowej w UE w latach 2014-2020.

– Przyznanie statusu PCI potwierdza, że projekty Gaz-System wpisują się w politykę bezpieczeństwa energetycznego, którą kieruje się polski rząd oraz są w tym zgodne z polityką Unii Europejskiej. Sukces Gaz-System jest tym bardziej istotny, biorąc pod uwagę ograniczanie liczby projektów gazowych na kolejnych listach – powiedział prezes zarządu Gaz-System Tomasz Stępień, cytowany w komunikacie.

Jak poinformowano w komunikacie, projekty inwestycyjne Gaz-System zostały poddane analizie, a następnie uzyskały status priorytetowy w dwóch gazowych inicjatywach regionalnych: w planie działań w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich dla gazu oraz gazowym połączeniu międzysystemowym Północ-Południe w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej.

O umieszczeniu projektów na liście decydowało pięć kryteriów. Wprowadzenie ich w życie ma „w znaczący sposób” oddziaływać na przynajmniej dwa kraje UE, mają przyczyniać się do integracji sieci tak krajowych, jak i ogólnoeuropejskich, zwiększać konkurencyjność przez oferowanie wyboru konsumentom, poprawiać bezpieczeństwo dostaw i przyczyniać się do osiągniecia celów klimatycznych UE, w tym zwiększenia pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

Projekty te są częścią starań Komisji Europejskiej, by usprawnić połączenia sieci energetycznych pomiędzy państwami członkowskimi, przede wszystkim poprzez lepszą dystrybucję istniejących zasobów, co w efekcie ma doprowadzić do obniżki cen energii i zminimalizowania przerw w dostawach.

Sporządzona przez Komisję lista projektów zostanie przedstawiona do akceptacji Parlamentowi Europejskiemu i krajom członkowskim.

Źródło: Polska Agencja Prasowa

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px