Log In

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe rozmawiała z mieszkańcami o elektrowni jądrowej na Pomorzu

Spotkania informacyjne, które inwestor elektrowni przeprowadził w pierwszej połowie kwietnia, odbyły się w Słajszewie, Sasinie, Jackowie oraz Kopalinie, czyli na terenie gminy Choczewo, wskazanej przez Polskie Elektrownie Jądrowe jako preferowana lokalizacja pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Ich głównym celem było przybliżenie najważniejszych informacji z tzw. raportu środowiskowego dotyczącego inwestycji. Dokument 29 marca złożono do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

– W każdym z tych spotkań udział wzięło co najmniej kilkadziesiąt osób, za co w imieniu spółki Polskie Elektrownie Jądrowe bardzo dziękuję. Wiemy, że temat elektrowni jądrowej na Pomorzu jest istotny dla mieszkańców i dlatego będziemy kontynuować rozpoczęty dialog zarówno ze społecznością lokalną, jak i z władzami samorządowymi. Podobne spotkania informacyjne poświęcone raportowi środowiskowemu zorganizujemy także dla mieszkańców gmin Krokowa oraz Gniewino – mówi Joanna Szostek, p.o. kierownika Zespołu ds. Komunikacji i Zarządzania Interesariuszami.

W spotkaniach wzięli udział eksperci merytoryczni, którzy przygotowywali raport o oddziaływaniu na środowisko elektrowni jądrowej na Pomorzu. Przedstawiciele Polskich Elektrowni Jądrowych zaprezentowali mieszkańcom zarówno informacje na temat wyboru preferowanej lokalizacji inwestycji, jak i przedstawili znajdujące się w raporcie środowiskowym plany związane z tzw. infrastrukturą towarzyszącą, czyli m.in. drogami, połączeniem kolejowym, infrastrukturą wodno-kanalizacyjną czy też teleinformatyczną.

Ze względu na obszerność samego raportu, wynikającą z faktu, że kampania badań środowiskowych była prowadzona na wyjątkową skalę, w trakcie spotkania przybliżono też zawartość dokumentu opisując w którym jego miejscu można będzie znaleźć informacje z danej dziedziny. Przytoczono również dane dotyczące wpływu inwestycji m.in. na nieruchomości, leśnictwo, turystykę, rynek pracy czy też gospodarkę. Opisano także wpływ inwestycji na bezpieczeństwo radiologiczne.

Oprócz prezentacji szczegółów z raportu środowiskowego, spotkania były przede wszystkim okazją do dyskusji oraz zadawania pytań na tematy związane z inwestycją przygotowywaną przez Polskie Elektrownie Jądrowe.

Kwietniowe spotkania rozpoczęły cykl spotkań informacyjnych w regionie, podczas których spółka przybliży mieszkańcom zarówno raport środowiskowy, jak i status realizacji inwestycji oraz możliwości współpracy ze społecznością lokalną. Wydarzenia odbyły się z inicjatywy spółki PEJ i nie były tożsame z udziałem społeczeństwa w wydawaniu decyzji środowiskowej dla pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px