Log In

PGE doceniona za odpowiedzialne inwestowanie i budowanie relacji z inwestorami

Z okazji 15 lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu wydało publikację, w której znalazło się 15 najważniejszych tematów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, zrównoważonym rozwojem, etyką w organizacji i zarządzaniem różnorodnością. Wśród pozytywnych przykładów przytaczanych przez ekspertów FOB znalazły się także działania podejmowane przez PGE.

Wydawnictwo „Biznes, który zmienia świat” prezentuje to, co udało się osiągnąć w ciągu ostatnich 15 lat w obszarze odpowiedzialnego biznesu, a także trendy CSR, które przewidują na przyszłość eksperci w tej dziedzinie. Forum Odpowiedzialnego Biznesu wskazało również firmy, które świadomie i aktywnie zarządzają CSR i mogą stanowić przykład dla innych. Grupa PGE została doceniona za swoje działania w zakresie odpowiedzialnego inwestowania oraz budowania relacji z inwestorami. Podkreślono dążenie PGE do budowania przejrzystej i odpowiedzialnej społecznie organizacji, m.in. poprzez prowadzenie sprawozdawczości pozafinansowej. Pomaga to w podjęciu decyzji inwestycyjnych na podstawie pełnego obrazu funkcjonowania firmy, także z uwzględnieniem perspektywy zrównoważonego rozwoju.

W ramach odpowiedzialnego podejścia do prowadzenia biznesu Grupa PGE skupia się na zapewnieniu bezpiecznych i stabilnych dostaw energii dla klientów oraz stabilnego zatrudnienia dla pracowników. Jednocześnie stale zmniejsza wpływ na środowisko naturalne poprzez modernizację posiadanej infrastruktury, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii oraz ochronę przyrody i rekultywację obszarów po zakończeniu eksploatacji. PGE współpracuje i wspiera lokalne społeczności, a realizowane przez Grupę projekty mają charakter wielowymiarowy oraz uwzględniają opinie i potrzeby otoczenia.

Pełny raport dostępny jest w formie publikacji książkowej oraz w wersji elektronicznej: http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2015/12/Album-biznes-ktory-zmienia-swiat.pdf

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px