Log In

GAZ-SYSTEM: BALTIC PIPE TO BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE POLSKI

Dostarczenie lokalnym społecznościom, władzom i organizacjom informacji na temat projektu budowy gazociągu Baltic Pipe było głównym celem wysłuchania publicznego, które odbyło się 7 marca 2018 r. w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie. Eksperci realizujący tę inwestycję podkreślali, że zapewni ona bezpieczeństwo i stabilność dostaw, a także przyczyni się do zastąpienia innych paliw kopalnych niskoemisyjnym, nietworzącym smogu gazem.

Podczas wystąpień podkreślano, że główną korzyścią płynącą z realizacji projektu Baltic Pipe jest bezpieczeństwo i zapewnienie ciągłości przesyłu w przypadku ewentualnych przerw w dostawach. Co więcej, dywersyfikacja oznacza również większą konkurencyjność na rynku i gotowość do przyjęcia dostaw gazu z innych kierunków.

W Polce rośnie zapotrzebowanie na gaz ziemny. Potwierdzają to dane za rok 2017 r., w którym GAZ-SYSTEM przesłał najwięcej gazu w historii  – 19, 7 mld sześc. Budowa Baltic Pipe ma szansę wzmocnić ten trend. Skorzystają na tym zarówno odbiorcy indywidualni, jak i przemysł. Eksperci na spotkaniu w Szczecinie przypomnieli bowiem, że dla wielu przedsiębiorstw i zakładów gaz jest podstawowym surowcem, a zarazem zasadniczym elementem tworzącym koszty.

W tym kontekście ważny jest również aspekt środowiskowy. Gaz jest niskoemisyjny i nie tworzy smogu, co wpływa na poprawę jakości powietrza.
W spotkaniu uczestniczyli m.in. mieszkańcy gmin, przedstawiciele władz samorządowych i organizacji pozarządowych, zainteresowanych inwestycją. Informacji udzielali eksperci z GAZ-SYSTEM oraz instytucji uczestniczących w realizacji projektu Baltic Pipe w części morskiej i lądowej. Podczas spotkania omówiony został m.in. zakres i harmonogram projektu, stan prac, najważniejsze rodzaje oddziaływań na morzu i lądzie oraz planowane i realizowane badania środowiskowe. Wypowiedzi zilustrowano prezentacjami DO POBRANIA.

Projekt Baltic Pipe realizowany jest z poszanowaniem praw wszystkich zainteresowanych stron oraz środowiska naturalnego. Wcześniej odbyły się dwa wysłuchania – w Stralsund w północnych Niemczech (27 lutego 2018 r.) i w szwedzkim Malmö (1 marca 2018 r.). Baltic Pipe został uznany przez Komisję Europejską jako „Projekt o znaczeniu wspólnotowym” (PCI). Status jest przyznawany projektom infrastrukturalnym mającym na celu wzmocnienie europejskiego wewnętrznego rynku energii, realizującym cele polityki energetycznej UE, polegające na zapewnieniu niedrogiej, bezpiecznej i odnawialnej energii. Status  PCI zapewnia przejrzystość całego procesu przygotowań do realizacji inwestycji oraz umożliwia udział społeczeństwa.

***
Baltic Pipe to strategiczny projekt infrastrukturalny mający na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na rynku europejskim. Inwestycja umożliwi transport gazu z Norwegii na rynki polski i duński, a także do użytkowników końcowych w sąsiednich krajach. Równocześnie Baltic Pipe pozwoli na przesył gazu z Polski do Danii i Szwecji. Projekt realizowany jest przez polskiego operatora gazociągów przesyłowych GAZ-SYSTEM oraz operatora duńskiego systemu przesyłowego gazu Energinet.

Więcej informacji dotyczących projektu Baltic Pipe można znaleźć na stronie www.baltic-pipe.eu/pl/.

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która została powołana do budowy terminalu skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu.
W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z Litwą, Słowacją i Czechami wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

W latach 2009-2015 GAZ-SYSTEM zrealizował plan inwestycyjny polegający na budowie ponad 1 200 km nowych gazociągów przesyłowych w północno-zachodniej i środkowej Polsce. Inwestycje zrealizowane przez spółkę oraz usługa fizycznego i wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim pozwoliły na znaczne zwiększenie technicznych możliwości importowych z kierunku innego niż wschodni.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px