Log In

O projekcie Baltic Pipe w Waszyngtonie

Baltic Pipe jest kluczowym elementem wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego regionu – powiedział Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski podczas konferencji „The Future of Baltic Energy Security”. W wydarzeniu, które odbyło się 25 września w Waszyngtonie, uczestniczył także prezes Gaz-System Tomasz Stępień.

 

Podczas spotkania, organizowanego przez Fundację Jamestown, minister Piotr Naimski zwrócił uwagę na znaczenie projektu Baltic Pipe dla realizacji potrzeb energetycznych Polski oraz państw regionu Morza Bałtyckiego. – Planowany gazociąg jest częścią koncepcji Bramy Północnej, która ma doprowadzić do zmiany osi przesyłu gazu w Europie z kierunku wschód-zachód na północ-południe. Baltic Pipe pozwoli na dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw gazu oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski, a także krajów Europy Środkowo-Wschodniej i całej Unii Europejskiej – podkreślił.

Prezes Tomasz Stępień poinformował, że ostateczna decyzja inwestycyjna dot. Baltic Pipe zostanie podjęta przez promotorów projektu – GAZ-SYSTEM i Energinet – do końca 2018 r. – Działamy zgodnie z przyjętym harmonogramem. Budowa Baltic Pipe rozpocznie się w 2020 r., aby pierwszy gaz popłynął z Norwegii do Polski w październiku 2022 r. – powiedział.

Prezes Gaz-System zaznaczył także, że Baltic Pipe został uznany przez Komisję Europejską za „Projekt o znaczeniu wspólnotowym” (Project of Common Interest – PCI). Status ten jest przyznawany projektom infrastrukturalnym mającym szczególne znaczenie dla wzrostu bezpieczeństwa i stopnia dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego w Unii Europejskiej oraz budowy konkurencyjnego rynku.

Status PCI wraz z przyznanymi funduszami w ramach programu CEF dla projektu Baltic Pipe podkreślają istotne znaczenie projektu dla realizacji celów polityki energetycznej Unii Europejskiej, m.in.: wzmocnienia konkurencji, integracji rynków gazu, podniesienia bezpieczeństwa dostaw oraz skutecznego wdrożenia zasad zrównoważonego rozwoju.

W konferencji „The Future of Baltic Energy Security” zorganizowanej w Waszyngtonie przez The JamesTown Foundation udział wzięli również: Igor Wasilewski – prezes PERN, przedstawiciele Departamentu Stanu oraz Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych oraz przedstawiciele amerykańskich think-tanków w tym Glen Howard (prezes JamesTown Foundation) oraz Edward Lukas (CEPA).
Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px