Log In

PGE Baltica ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej

PGE Baltica ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę przyłącza Morskiej Farmy Wiatrowej (MFW) Baltica-3. Potencjalna współpraca miałaby objąć również studium wykonalności przyłącza MFW Baltica-2. 
Po otrzymaniu decyzji środowiskowej dla Baltica-3, spółka PGE Baltica przechodzi do kolejnego etapu realizacji inwestycji budowy farm wiatrowych na Bałtyku. Firma poszukuje wykonawców, którzy będą odpowiadali za opracowanie wielowariantowego studium wykonalności dla całego układu wyprowadzenia mocy oraz przyłącza MFW Baltica-3. W zakresie współpracy znalazłyby się również: pozyskanie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane na trasie przyłącza MFW Baltica-3, opracowanie projektów budowlanych wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji administracyjnych umożliwiających realizację tego przyłącza oraz przygotowanie studium wykonalności dla przyłącza MFW Baltica-2. 

Zainteresowane firmy mogą zgłaszać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do 16 marca. 

Działania te są elementem realizacji Programu Offshore Grupy Kapitałowej PGE, który obejmuje budowę trzech farm wiatrowych: Elektrowni Wiatrowej Baltica-1 (900 MW), Elektrowni Wiatrowej Baltica-2, (1498 MW) i Elektrowni Wiatrowej Baltica-3 (1045 MW).Właścicielem PGE Baltica i spółek celowych EWB-1-3 jest PGE Polska Grupa Energetyczna. Wszystkie trzy spółki posiadają pozwolenia lokalizacyjne umożliwiające budowę morskich farm na wyznaczonych obszarach Morza Bałtyckiego.

24 stycznia 2020 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla Baltica 2 oraz Baltica 3. Dodatkowo w lutym PGE Baltica zakończyła dwuletnią kampanię pomiarową wiatru na Morzu Bałtyckim przy użyciu pływającego LiDARu. Badania pozwoliły na zebranie wysokiej jakości danych potwierdzających odpowiednie warunki wietrzne do realizacji inwestycji.

CIRE.PL

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px