Log In

Sejmik województwa przyjął uchwałę antysmogową dla Krakowa

Dyskusję nad uchwałą antysmogową rozpoczął wicemarszałek Wojciech Kozak, który zaprezentował dokładnie wszystkie zapisy. Jak podkreślił na wstępnie – podjęcie uchwały jest kluczowe dla poprawy jakości życia mieszkańców Krakowa. Przypomniał, że ponowna praca nad uchwałą antysmogową było możliwe, dzięki nowelizacjy art. 96 prawo ochrony środowiska. 

– Gdyby nie Małopolska, która przeciera szlak w walce o lepsze powietrze, nie byłoby rozszerzenia artykułu 96. Udało się, ale to nie koniec walki. Dzisiaj tą uchwałą walczymy o los przyszłych pokoleń. Średnioroczne stężenie pyłów PM10 i PM2,5 w Krakowie przekracza prawie dwukrotnie dopuszczalny poziom. Stężenie średnioroczne rakotwórczego benzo(a)pirenu – aż 8-krotnie! – argumentował wicemarszałek Wojciech Kozak.

Jak dodał – pierwsze negatywne efekty smogu już są zauważalne. Badania kobiet w ciąży i dzieci prowadzone w Krakowie przez Collegium Medicum UJ wykazały m.in. : mniejszą wagę urodzeniową, wzrost i obwód główki noworodków; słabszy rozwój intelektualny dzieci (strata średnio 3,8 pkt w skali IQ),słabszą odporność dzieci w wieku późniejszym (m.in. zwiększone ryzyko występowania astmy i infekcji dróg oddechowych).

– Z powodu zanieczyszczenia powietrza pyłem, w Krakowie umiera rocznie kilkaset osób ! – podkreślał wicemarszałek Kozak.

Jak przypomniał, główny wpływ na jakość powietrza w Krakowie ma tzw. emisja lokalna, czyli m.in. to, czym m.in. ogrzewają swoje domy mieszkańcy Krakowa. Dlatego tak istotne jest wprowadzenie zakazu palenia węglem i drewnem w stolicy województwa.

– Kraków czeka na tę uchwałę. Dowodzi tego pozytywny wynik konsultacji społecznych, w którym zdecydowana większość mieszkańców chce tych regulacji – zakończył Wojciech Kozak.

Uchwała antysmogowa – za i przeciw

W trakcie dyskusji głos zabrał również marszałek Jacek Krupa. Jak przypomniał, nowe przepisy nie zostawiają bez pomocy najbiedniejszych mieszkańców, których bezpośrednio dotknie zakaz opalania węglem i drewnem. – Mamy narzędzia, środki unijne, które będą wsparciem dla tych, którzy będą musieli wymienić piece w swoim domu – podkreślał marszałek Krupa.

Z kolei prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, nie krył swojej wdzięczności za podjęty ponownie temat uchwały antysmogowej. – Prosiłbym, żeby w przyszłości podjęto też kroki, które ograniczą niską emisję także poza naszą gminy. Na zanieczyszczenia, które spływają do Krakowa z ościennych terenów, nie mamy niestety wpływu – dodał prezydent.

Przed głosowaniem nad uchwała swoje zdanie przedstawili również szefowie poszczególny klubów w sejmiku. Grzegorz Lipiec w imieniu klubu radnych PO apelował o głosowanie za uchwałą . – Wierzę, że w sejmiku przeważy koalicja czystego powietrza i zdrowego rozsądku. Bo płuca mieszkańców, nie mają barwy lewicowej, ani prawicowej… a wszyscy oddychamy tym samym powietrzem! – mówił.

Z kolei Witold Kozłowski, szef klubu radnych PiS, dzielił się z obecnymi swoim wątpliwościami. – Co do celu się zgadzamy, czyli walki z zanieczyszczeniem powietrza. Różnią nas tylko narzędzia, jakimi chcemy osiągnąć ten cel. Bo działania powinny być wielosektorowe i rozpocząć się już 8 lat temu. W kwestii uchwały antysmogowej, nie będziemy przeszkadzać, ale nie podniesiemy też ręki przeciwko tym, którzy są najbiedniejsi – zakończył.

Radny Adam Domagała, szef klubu PSL, przypomniał, ze dwa lata temu, kiedy głosowano pierwszą uchwałę antysmogową, również było wiele wątpliwości.

– Trzeba jednak wyjść naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa – podkreślał.
Głos w dyskusji zabrali też przedstawiciele III sektora.

Ostatecznie radni przegłosowali uchwałę antysmogową dla Gminy Miasta Kraków. Zakaz będzie obowiązywał od 2019 r.

Po głosowaniu nad „uchwałą antysmogową” radni przyjęli także apel w sprawie podjęcia natychmiastowych radykalnych i wielokierunkowych działań w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza w Krakowie. Treść apelu zawiera m.in. deklarację współpracy w ramach rozwoju transportu aglomeracyjnego oraz priorytetowe potraktowanie rozbudowy sieci ciepłowniczej.

Sejmik w trakcie XVIII zdecydował także o wsparciu finansowym dla działalności Biur Wystaw Artystycznych w Olkuszu, Miechowie i Tarnowie.

Pobierz:

 

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px