Log In

Spółki płacą miliardy

Trzy największe spółki węglowe odprowadziły w 2015 roku ponad 5 miliardów złotych podatków i opłat.

Wbrew obiegowym opiniom górnictwo węgla kamiennego odprowadza do budżetu państwa i budżetów gmin znacząco większe środki niż otrzymuje w formie dotacji.
W projekcie budżetu państwa na 2016 r. na dział „górnictwo i kopalnictwo” przewidziano środki w wysokości 570 mln zł, z czego na górnictwo węgla kamiennego 463,531 mln zł. Z pieniędzy tych, corocznie zarezerwowanych w budżecie, finansuje się m.in. odwadnianie wyrobisk kopalń zlikwidowanych, by nie stanowiły zagrożenia dla pracujących zakładów, fizyczną likwidację majątku nieprodukcyjnego oraz świadczenia dla emerytów i rencistów górniczych z kopalń zlikwidowanych. To ustawowy obowiązek państwa.

Kolejne 902 mln zł trafią do górnictwa – a dokładnie do Spółki Restrukturyzacji Kopalń – z rezerwy celowej. Pieniądze te przeznaczone są na zadania związane z obecnie prowadzoną restrukturyzacją, a więc zagospodarowaniem majątku przekazywanego przez spółki węglowe i instrumenty osłonowe dla osób odchodzących z pracy w kopalniach. Tyle o tegorocznych planach budżetowych. Jeżeli chodzi o ubiegłoroczną realizację, to dane za cały rok są w trakcie opracowywania. Natomiast do końca września 2015 r. br. budżet państwa przekazał górnictwu 530,2 mln zł. 304 mln zł przeznaczono na zadania związane z likwidacją kopalń przeprowadzoną w latach 1998-2006. Ponad 129 mln zł pochłonęło pokrycie bieżących strat produkcyjnych w kopalniach przeznaczonych do likwidacji. Na samą likwidację przekazano 61 mln zł.

17,35 mln zł kosztowały urlopy dla byłych górników i pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla, a 18,4 mln zł jednorazowe odprawy dla osób rezygnujących z pracy w likwidowanych kopalniach.

Z informacji, do których dotarła TG, wynika, że trzy największe spółki węglowe odprowadziły w 2015 r. 5,1 mld zł podatków i opłat.

źródło: nettg.pl

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px