Log In

PGNiG: odszkodowania od byłych członków zarządu?

PGNiG chce dochodzić odszkodowania od byłych członków zarządu, którzy „swym bezprawnym działaniem lub zaniechaniem wyrządzili spółce szkodę” – poinformowało PGNiG w komunikacie.

Zgodę na dochodzenie odszkodowania ma wyrazić walne zgromadzenie PGNiG zwołane na 13 września.

Dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu od członków zarządu dotyczy Radosława Dudzińskiego, Sławomira Hinca, Mirosława Szkałuby oraz Grażyny Piotrowskiej-Oliwy. W opinii PGNiG osoby te doprowadziły do z nieprawidłowego rozliczania umów handlowych z odbiorcami gazu.

„W związku z analizą umów handlowych z odbiorcami gazu spółka powzięła informacje o nieprawidłowym rozliczaniu przedmiotowych umów poprzez brak naliczania odbiorcom ceny z uwzględnieniem korekty z uwagi na ciepło spalania” – napisano w uzasadnieniu do projektu uchwały na WZA.

Źródło: Polska Agencja Prasowa

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px