Log In

400 mln zł na innowacje w gazownictwie

GAZ-SYSTEM, NCBR i PGNiG wspólnie zainaugurowały programu INGA – Innowacyjne Gazownictwo. Konsorcja przedsiębiorców i naukowców będą mogły wziąć udział w konkursach na rozwój nowatorskich rozwiązań dla sektora gazowniczego. Łączny budżet programu wyniesie 400 mln zł. Prezentacja i podpisanie umowy odbyło się podczas Kongresu 590 w Rzeszowie.

Umowę o realizacji programu podpisali: Piotr Woźniak, prezes zarządu PGNiG i Łukasz Kroplewski, wiceprezes zarządu PGNiG ds. rozwoju, Tomasz Stępień, prezes zarządu Gaz-Systemu i Artur Zawartko, wiceprezes zarządu Gaz-Systemu oraz prof. Maciej Chorowski, Dyrektor NCBR.

– Sektor gazowniczy jest kluczowy dla funkcjonowania wielu obszarów polskiej gospodarki. Co za tym idzie zwiększenie jego konkurencyjności to warunek konieczny do zrównoważonego rozwoju. Inwestycje w najlepsze projekty badawczo-rozwojowe są szansą na stworzenie warunków do wzrostu całej branży – powiedział wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Dardziński.

Program INGA będzie realizowany w ramach tzw. Wspólnego Przedsięwzięcia. To unikatowy mechanizm finansowego wsparcia badań przemysłowych i prac rozwojowych. Jego celem jest poprawa innowacyjności i konkurencyjności polskiego sektora gazowniczego, jako uczestnika globalnego rynku, w perspektywie kilkunastu najbliższych lat. W ramach formuły Wspólnego Przedsięwzięcia NCBR pokrywa 50 proc. kosztów realizacji tzw. Agendy Badawczej opracowanej na podstawie zaproponowanych przez PGNiG oraz GAZ-SYSTEM obszarów problemowych wpisujących się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

Zdaniem prezesa zarządu GAZ-SYSTEM Tomasza Stępnia wspólne przedsięwzięcie jest unikatową formułą współpracy i finansowania badań naukowych dla przemysłu. – Skorzystają na nim partnerzy programu, naukowcy, przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim cały sektor gazowniczy w Polsce – dodał.

Z kolei prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zwrócił uwagę, że formuła wspólnego przedsięwzięcia zapewnia duże możliwości realizacji najciekawszych pomysłów. – Dzięki zastosowaniu tzw. pakietowego podejścia do obszaru B+R znacznie zmniejszone jest ryzyko związane z działalnością naukowo-badawczą. Skupienie się na grupach projektowych sprawia, że trudności w realizacji jednego z pomysłów nie eliminują możliwości osiągnięcia zamierzonego celu – podkreślił.

Wiceprezes zarządu PGNiG SA ds. rozwoju Łukasz Kroplewski zaznaczył, że branży zależy na wzroście liczby innowacji technologicznych, a także na pobudzeniu aktywności środowiska akademickiego w realizacji działań badawczo-rozwojowych, z których może skorzystać polskie gazownictwo. – Mamy nadzieję, że efekty tego programu poprawią efektywność działalności polskiego sektora gazownictwa. Szczególnie liczymy na duże zainteresowanie programem INGA wśród małych i średnich przedsiębiorstw zrzeszonych w Izbie Gospodarczej Gazownictwa – dodał.

Konkursy NCBR w ramach programu INGA będą ogłaszane w ośmiu obszarach tematycznych:

  • poszukiwanie, wydobycie węglowodorów oraz produkcja paliw gazowych,
  • pozyskanie metanu z pokładów węgla,
  • materiały do budowy i eksploatacji sieci gazowych,
  • sieci gazowe,
  • użytkowanie, obrót i nowe zastosowania LNG i CNG,
  • technologie wodorowe i paliwa gazowe,
  • technologie stosowane we współpracy z klientami,
  • ochrona środowiska.

 

NCBR ogłosi pierwszy konkurs w styczniu 2018 r. Udział będą mogły w nim wziąć konsorcja, w skład których wejdzie co najmniej jeden podmiot naukowy (uczelnia, instytut itp.) oraz przedsiębiorstwo, bądź konsorcja składające się wyłącznie z jednostek naukowych.

Nabór wniosków konkursowych do programu INGA ruszy 19 lutego i potrwa do 20 kwietnia. Zwycięskie projekty poznamy zatem w trzecim kwartale 2018 r.

źródło: materiały prasowe PGNiG

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px